DUYURULAR Haber ve Duyurular

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi Hk.

0 Yorumlar
51

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) elektronik ortamda yayınlanan hakemli Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine http://derpark.gov.tr/etad adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: -/-
Related Articles: Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Hk. Uygulamalı Bilimler Dergisi Hk. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Hk. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi Hk. İlahiyat Fakültesi Dergisi Hk. Uluslararası İİB Dergisi Hk. Lisansüstü Eğitim Kongresi Hk. Ufuk Üniverstesi SBE Dergisi Hk. Girişimcilik Dergisi Hk. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Hk.
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi