DUYURULAR Haber ve Duyurular

İlahiyat Fakültesi Dergisi Hk.

0 Yorumlar
36

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yılda iki kere İlahiyat Fakültesi Dergisi yayınlanacaktır. Dergiye Dergipark veri tabanı üzerinden ulaşılabilir. 

Son Güncelleme: -/-
Related Articles: Uygulamalı Bilimler Dergisi Hk. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Hk. Uluslararası İİB Dergisi Hk. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi Hk. Ufuk Üniverstesi SBE Dergisi Hk. Girişimcilik Dergisi Hk. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Hk. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Hk. Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi Hk.
İlahiyat Fakültesi Dergisi