T.C.

Ege Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2017-2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

 

1.    Ön Kayıt Başvurusu Tarihleri

2.    Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler

3.    Yabancı Dil Sınavı

4.    Mülakat Yer ve Tarihleri

5.    Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sayfası ve Sonuçların Açıklanma Tarihleri

6.    Kesin Kayıt Tarihleri

7.    Kayıtlar Sırasında Dikkat Edilecek Konular - ÖNEMLİ

8.    Lisansüstü Öğrenci Alımına İlişkin Koşullar

9.    Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımında Bilimsel Başarı Puanı Hesaplaması

10.    Doktora Programına Başvuran Lisans Mezunu Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

11.    Doktora Programına Başvuran Yüksek Lisans Mezunu Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

12.    Yüksek Lisans Programına Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

13.     Uzaktan Öğretim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

14.    İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarının Asgari Öğrenci Sayısı ve Kredi Ücretleri

 


 

 

1. ÖN KAYIT BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

 

Ön kayıt başvuruları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılacaktır.

 

Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri (Tezli/Tezsiz)          : 05 -16 Haziran 2017

Tezli Yüksek Lisans Başvuruları                               : 12-16 Haziran 2017

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları                             : 05-09 Haziran 2017

Doktora Başvuruları                                                 : 05-09 Haziran 2017

Yatay Geçiş Başvuru tarihleri (Tezli/Tezsiz)            : 05-16 Haziran 2017

 

Başvuru Saatleri: Sabah 10.00 – 12.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 arasında.

 

Saat 17.00’a kadar alınan sıra numarasıyla işlem yaptırılamamışsa,

bir sonraki gün YENİ SIRA NUMARASI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

2.ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1. Aday Numarası ve İmzalı Başvuru Formu Çıktısı

·         Adayların 2017-2018 öğretim yılı Güz yarıyılı lisansüstü program başvurusu için Lisansüstü Başvuru Sayfası alınmış Aday Numarası ve aynı sayfada doldurularak çıktısı alınmış ve imzalanmış “Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu”nu ön kayıt sırasında Enstitü Öğrenci İşleri personeline teslim etmeleri gereklidir.

·         Adaylar 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Lisansüstü Başvuru Sayfasından aday numarası alabileceklerdir.

 

2. Diploma veya Çıkış Belgesi

·        Başvuru sırasında mezuniyet aşamasında olan adayların bağlı bulunduğu programın son döneminde öğrenim görüyor olması koşulu ile diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.

·        Mezuniyet aşamasında olan yabancı uyruklu adaylar hangi programda okuduklarını gösteren öğrenci belgesi ( Türkçe Çevirisi ile birlikte ) getirmelidir

·         Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programına lisans derecesiyle başvuracak adaylar için lisans diploması ve/veya son dönemde olduğuna dair belge ( transkript vb )

·         Doktora programına yüksek lisans derecesiyle başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması,

·         Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisinin adayın mezun olduğu üniversite tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanmış olması gerekmektedir. Belgenin onayı yoksa diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi ön kayıtta getirilecektir. Asıl belge görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak Enstitü görevlileri tarafından teslim alınacak ve aslı adayda kalacaktır. Mezun durumunda olmayan adaylar son dönemde olduklarını gösteren belge( transkrit vb) getirmelidirler.

·         Yurt dışından diploma almış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için Yüksek Öğretim Kurulunca  onaylanmış denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği.

 

3. Transkript Belgesi (Adayın derslerinin başarı notlarını ve kredilerini belirten belgedir)

·         Mezun olmayan (derslerinde başarısız olan veya tamamlayamayan) adayların son dönem notları, değerlendirmede esas alınmak üzere ağırlıklı not ortalamasına katılmayacaktır.

·         Başvuru tarihlerinden sonra aday dosyasındaki ALES, Lisans Transkripti veya Mezuniyet Belgesi vb. gibi hiçbir belge değerlendirmeye esas alınmak üzere yenileri ile değiştirilmeyecektir.

·         Tezli Yüksek Lisans Pogramı, Tezsiz Yüksek Lisans programı veya lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans transkripti

·         Yüksek Lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans transkripti.

·         Lisans derecesiyle doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

·         lük sistem dışında başka bir sistem (3'lük, harfli sistem vb.) ile notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan not ortalamalarının 100’lük sistemde karşılığını gösteren yazılı ve onaylı belgeyi,100 lük sistem dönüşüm çizelgesi( çizelgede 100’lük sisteme göre tarif aralığı olmaması durumunda aralığın alt sınırı kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.) başvuruda getirmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir belgeyi getiremeyen adayların transkriptleri Ege Üniversitesinin lisans programlarından mezun olanlar için; Ege Üniversitesi Senato Kararı gereğince 4’lük sistemi 100’lük sisteme dönüştürme tablosuna göre çevrilecektir. Başka bir üniversiteden mezun olup, 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmayan adayların not değerleri YÖK’ün tablosuna göre çevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler (mezun olunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) işleme konulmayacaktır.

·         20’lik ve 5’ lik sistemdeki notlar için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

 

·         TRANSKRİPT BELGESİNİN ASLI TESLİM EDİLECEKTİR.

 

4. ALES Belgesi veya GRE-GMAT Sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olduklarını belgeleyenler

·         Lisans derecesiyle doktoraya başvuran adayların en az 80 ALES puanı,

·         Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuran adayların en az 60 ALES puanı,

·         Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların en az 55 ALES puanı almaları gereklidir.

·         Kasım 2014 ve sonrasında alınmış ALES puanları geçerlidir.

·         ALES belgesinin internet çıktısı üzerine el yazısı ile “Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum” ifadesi yazılarak imzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Verilen belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecek ve  yasal işlem uygulanacaktır.

·         Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarına bağlı lisansüstü programlara başvuran adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

 

5. Yabancı Dil Belgesi

6. Nüfus cüzdanı  fotokopisi ve Fotoğraf : Yürürlükte olan mevzuata uygun 2 adet vesikalık fotoğraf .

7. Özgeçmiş: (Özgeçmiş Formu) (Örnek Özgeçmiş Formu)

8. Diğer: Adaylar, değerlendirilmesinde fayda gördükleri diğer belgelerini (sertifika, ödül vb.) mülakata girmeye hak kazandıkları takdirde, jüriye sunmak üzere mülakatta yanlarında bulundurmalıdırlar. Bu tür belgeler ön kayıtta getirilmemelidir.

 

ÖNEMLİ:
Enstitüye teslim edilecek tüm belgeleri içeren dosyadan bir fotokopi
mülakat sırasında aday tarafından jüriye teslim edilecektir.

 

 

3. YABANCI DİL SINAVI

·         T.C. Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Yabancı dil Sınav Tarihi: (İngilizce-Almanca)

·         06 Haziran 2017 saat:09.30

 

2017-2018 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde açılacak olan lisansüstü programlardan tezli yüksek lisans programlarına başvuracak olan adaylardan yabancı dil belgesi (ÜDS, YDS, YÖKDİL vb…) olmayanların Enstitümüze başvuru yapmadan önce  Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu müracaat ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

 

Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 06 Haziran 2017 Salı günü saat 09.30’da Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde yapılacaktır.

Adayların 22 Mayıs- 02 Haziran 2017 tarihleri arasında Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi TR960001001446072168935044 numaralı IBAN numarasına 50 TL sınav ücretini yatırarak dekont ve kimlik ile beraber saat 16.30’a kadar Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na sınav kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Adayların ÜÇ GÜN İÇİNDE yabancı dil sonucunu (belge olarak) Yabancı Dillerden alarak ön kayıt başvuru sırasında Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayanların başvuruları alınmayacaktır.

Yabancı Dil Sınav Ücret Ödemeleri

T.C.Ziraat Bankası AŞ.’nin tüm ATM’lerinden masrafsız olarak yapılacaktır.

IBAN:TR960001001446072168935044

Hesap No:1446-07216893-5044

Hesap Adı: T.C.EGE Ünv.Rekt.DSS:Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Türkçe Sınav Tarihi: :

19 Haziran 2017  Pazartesi Sabah 10.00

 

·         Doktora programına başvuran adaylar YDS veya eşdeğer bir sınavdan geçerli notu aldıklarını belgelendirmek zorundadır.

·         Ege Üniversitesine bağlı lisansüstü programlarda yabancı dil hazırlık eğitimi yapılmamaktadır.

 

 

4.MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ

 

ÖNEMLİ:
Mülakatlar ve/veya
yazılı bilimsel değerlendirme gerekli hallerde kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 

 

Program Türü

Değerlendirme Yöntemleri

Tarih

Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans

Mülakat

08 Ağustos 2017 Salı

İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Yazılı Bilimsel Değerlendirme

Mülakat

09 Ağustos 2017 Çarşamba

10 Ağustos 2017 Perşembe

Tezli Yüksek Lisans Programları

Yazılı Bilimsel Değerlendirme

Mülakat

14 Ağustos 2017 Pazartesi

15 Ağustos 2017 Salı

Doktora Programları

Yazılı Bilimsel Değerlendirme

Mülakat

16 Ağustos 2017 Çarşamba

17 Ağustos 2017 Perşembe

Not: Mülakat için her aday sabah saat 09:00 da Anabilim Dalında bulunmalıdır. Başvuran aday sayısına göre mülakat bitiş saati duyurulacaktır. Jüri tarafından bildirilen bitiş saatinden sonra gelen aday mülakata alınmayacak ve başarısız sayılacaktır.

 

YER: Mülakatlar ve/veya yazılı bilimsel değerlendirme, programların bağlı bulunduğu anabilim dallarında yapılacaktır.

 

 

5.SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET SAYFASI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHLERİ

 

Adaylar sınav sonuçlarını Lisansüstü Başvuru sayfasından aday numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Mülakat Sonuçlarının İlan Tarihi                     : 06 Eylül 2017

 

 

6.KESİN KAYIT ve KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

 

KAYIT TÜRÜ (KESİN KAYIT)

TARİH VE SAAT

Doktora-Tezli Y.L.-İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Tarihleri

12-13-14 Eylül 2017

Yatay Geçiş Kesin Kayıt

18-22 Eylül 2017

Özel Öğrenci Kesin Kayıt

18-22 Eylül 2017

Yedek Adaylar İçin Son Kayıt

21 Eylül 2017

 

 

KAYIT YENİLEME

TARİH VE SAAT

Doktora Kayıt Yenileme

18-24 Eylül 2017

Tezli Yüksek Lisans Kayıt Yenileme

18-24 Eylül 2017

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Yenileme

18-24 Eylül 2017

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Yenileme

18-24 Eylül 2017

 

 

 

7.BAŞVURU VE KAYIT İÇİN DİKKAT EDİLECEK KONULAR - ÖNEMLİ

 

1.      Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

2.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup üniversite öğrenimini yurt dışında bitirmiş olan adayların, yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır. Adaylar kesin kayıt tarihinde denklik belgesi olması halinde kayıtlanabilir. Aksi halde kesin kayıt yapılmayacaktır.

3.      Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuran adayın kesin kayıt esnasında program sorumlusuna birden fazla programı kazandığı takdirde hangi programı seçtiğini bildirmesi gerekmektedir.

4.      Adaylar en fazla iki tezli yüksek lisans, iki tezsiz yüksek lisans, iki doktora programına başvuru yapabilirler.

5.      Başvuru sırasında alınan belgeler daha sonra iade edilmeyecektir. Onay yapılmadan getirilen belgeler, asıllarının ve fotokopilerinin getirilmesi halinde Enstitümüz tarafından onaylanabilmektedir.

6.      ÖYP Araştırma görevlilerinin aynı ilde veya farklı bir ilde bir başka üniversitede lisansüstü öğrenim görmeleri durumunda, kadrolarının geçici olarak lisansüstü öğrenim gördükleri üniversitelere 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesi uyarınca “Araştırma Görevlisi” olarak zorunlu tahsis edilmesi, YÖK Yürütme Kurulunun 29.03.2013 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Bir başka yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının ise bulundukları şehir dışında lisansüstü öğrenim görmeleri YÖK'ün 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı ile bağlı bulundukları kurumun iznine tabidir. Kesin kayıt hakkı kazanan ve bu kadrolarda görev yapan adaylar kesin kayıt tarihlerinde kurumlarından aldıkları izin yazılarını sunmakla yükümlüdürler.

7.      Ege Üniversitesi Senotusunun 02.09.2014 tarih ve 25 sayılı kararı gereğince:

a.      Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran aday öğrenci sayısının program açılması için ön koşul olarak belirlenen asgari öğrenci sayısına ulaşılamadığı durumda başvuran aday öğrencilere mülakat hakkı verilmemesine,

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran aday öğrenci sayısının program açılması için ön koşul olarak belirlenen asgari öğrenci sayısına ulaşılaması halinde  mülakat yapılmasına,ancak mülakat sonrasında başarılı aday sayısı asgari sayıya ulaşmaması halinde kesin kayıtları alınmayacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran aday öğrenci sayısının program açılması için ön koşul olarak belirlenen asgari öğrenci sayısına ulaşılaması halinde   mülakat sonrası ilanda belirtilen asgari sayıya ulaşması halinde  ön kayıtlarının yapılmasına , ancak ön kayıtta yine ilanda belirtilen asgari sayıya ulaşmaması halinde kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

 

b.      Tezsiz yüksek lisans programının açılması için öğrenci sayılarının yeterli olması durumunda kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin kayıt tarihlerinde sadece ön kayıtlarının yapılmasına,

 

c.       Ön kayıt yaptıranlardan açılması için yeterli öğrenci sayısına ulaşılan programlardaki öğrencilerin ders kayıtlarında kredi başına öğrenim ücretlerini yatırdıkları taktirde programın açılması için ön koşul olarak belirlenen öğrenci sayısını karşılıyor ise kesin kayıtlarının gerçekleşmesine, karşılamıyor ise kesin kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir.

 


 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

T.C. UYRUKLU ADAYLAR İÇİN

 

YABANCI DİL

ALES

DOKTORA

LİSANSTAN DOKTORA

 

KPDS, ÜDS veya YDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir programa başvuran doktora adaylarının bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden de YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adayların başvurdukları programın dilinden YDS’den en az 80 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları halinde ikinci yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

Son üç yıl içinde alınmış 80 ve üzeri ALES puanı. (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE –GMAT sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not alması gerekmektedir.

 

YÜKSEK LİSANSTAN DOKTORA

 

KPDS, ÜDS veya YDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir programa başvuran doktora adaylarının bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden de YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adayların başvurdukları programın dilinden YDS’den en az 80 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları halinde ikinci yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

Son üç yıl içerisinde alınmış 60 ve üzeri ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GAMAT sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

 

 

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL gibi bir sınavından bu puana eş değer bir puan almış olan adaylar ile tümüyle Almanca, Fransızca veya İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda/biriminde öğrenim gördüğünü belgeleyen adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.

 

Yabancı dil belgesine sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar ile Yabancı Uyruklu adayların Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına girerler. Bu sınavda bir adayan başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

 

Ancak bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan ve tamamen yabancı dilde öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuran adayların ise YDS’den en az 60 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir.

 

 

Son üç yıl içerisinde alınmış 55 ve üzeri ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GAMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

İKİNCİ ÖĞRETİM

TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

Yabancı dil belgesi gerekmemektedir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

UZAKTAN ÖĞRETİM
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

Yabancı dil belgesi gerekmemektedir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına bağlı anabilim dallarına başvuran adaylar ile yabancı uyruklu adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN

 

YABANCI DİL

ALES

DOKTORA

 

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir ve C düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir.

 

Yabancı uyruklu doktora adaylarının ayrıca Türkçe haricinde ve anadilleri ve resmi dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça gibi dillerin birinden KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 

Tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu doktora adaylarının anadilleri ve resmi dilleri dışında Türkçeden başka bir dilden KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 70 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir.

 

ALES koşulu aranmamaktadır.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

C düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir.

Yabancı uyruklu tezli yüksek lisans adaylarının ayrıca anadilleri ve resmi dilleri dışında İngilizce-Almanca-Fransızca’dan ÜDS-KPDS-YDS’den en az 50 puan almış olmaları zorunludur veya Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek  Okulu yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekir.

 

Tamamen yabancı bir dilde öğretim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların  C düzeyinde Türkçe belgesinin yanında KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan veya Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

İKİNCİ ÖĞRETİM

TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

C düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir.

 

ALES koşulu aranmamaktadır.

UZAKTAN ÖĞRETİM
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

C düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

 

 

 


 

 

T.C Uyruklu Başvuru yapan adayların öğrenci kabulünde uygulanacak değerlendirme tablosu

T.C ve KKTC uyruklu adayların yerleştirme puanının hesaplanması

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

 

 

 

 

 

 

 

Sadece Mülakat ya da Sadece Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adayların ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik programlarından mezun adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına yükseklisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%50

%25

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

 

T.C ve KKTC uyruklu adayların yerleştirme puanının hesaplanması

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

 

 

 

 

 

 

 

Hem Mülakat Hem de Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%10

%15

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%10

%15

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%10

%15

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına lisans mezunuolarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%10

%15

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adayların ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik programlarından mezun adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%10

%15

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%10

%15

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına yükseklisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%50

%25

%10

%15

 

Yabancı Uyruklu Başvuru yapan adayların öğrenci kabulünde uygulanacak değerlendirme tablosu

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerde gelen yabancı uyruklulardan kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların yerleştirme puanı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notu

 

 

 

 

Sadece Mülakat ya da Sadece Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek muaf olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve  ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%25

%25

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%15

%15

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

 

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerde gelen yabancı uyruklulardan kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların yerleştirme puanı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notu

 

 

 

 

 

 

 

Hem Mülakat Hem De Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25

-

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%25

%25

%20

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25

-

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek muaf olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%25

%25

%20

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve  ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%25

%25

%25

%25

-

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%15

%15

%25

%25

%20

 

GENEL ESASLAR

 

1) Yazılı bilimsel Değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

 

2) Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz.