2017-2018  Güz Yarıyılında Öğrenci Alacak
Tezli Yüksek Lisans Programları

 

(Programlar hakkında ayrıntı için üzerlerine tıklayınız)

 

 

1.      Alman Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

2.      Almanca Mütercim-Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

3.      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

4.      Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

 

5.      Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

6.      Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı

 

7.      Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

8.      Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı

 

9.      Fen Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

10.  Fiziki Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

 

11.  Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

12.   Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

 

13.   İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

 

14.  İletişim Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

 

15.  İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

16.  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

 

17.  Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

 

18.  Kişilerarası İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

19.  Klasik Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 

20.  Kurumsal İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

21.  Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

22.  Ortaçağ Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

23.  Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı

 

24.  Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

25.  Radyo Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

 

26.  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

27.  Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

28.  Rekreasyon ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

29.  Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

30.  Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

31.  Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

32.  Sualtı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

33.  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

 

34.  Türk Dili ve Lehçeleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

35.  Türk Dünyası Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans Programları

 

36.  Türk Halk Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

37.  Türk Halk Oyunları Tezli Yüksek Lisans Programı

 

38.  Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

39.  Türk Sanatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

40.  Türk Tarihi Tezli yüksek Lisans Programı

 

41.  Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

 

42.  Yeni Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

 

43.   Yönetim Bilimi ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

8

2

1

-

ÖZEL KOŞULLAR

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili Eğitimi

Almanca Mütercim-Tercümanlık

Çeviribilim ve Çeviri Bölümleri

Almanca Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

14.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                         Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

ALMANCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

7

1

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Özel koşul aranmamaktadır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

7

1

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                         Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL-SÖZEL- EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

-

Lisans mezunu olmak

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

14.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

-

-

-

1)Lisans mezunları için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ile İstatistik ve Matematik Bölümleri ve Harp Okulu mezunları, Polis Akademisi mezunları başvurabilirler.

2)Lisans derecesi iktisat olmayanlar için bir yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

3)İktisat lisans derecesini Ege Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar için danışmanın gerekli görmesi halinde bir yıl bilimsel hazırlık uygulanır. Bilimsel hazırlık dersleri İngilizcedir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

7

-

-

-

-

Herhangi bir alandan 4 yıllık fakülte mezunları başvurabileceklerdir.

Bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

8

-

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

-

Eğitim Fakültesi mezunu ya da öğretmenlik formasyonu almış herhangi bir 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabilirler.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

FEN EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

6

-

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Eğitim Fakültesi mezunu olmak,

Fen Fakültesi mezunu olmak ve Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak,

Mühendislik Fakültesi mezunu olmak ve Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak,

Fiilen ilkokul, ortaokul ya da lise öğretmenliği yapıyor olmak. Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmeli olarak çalışan ya da özel okulda çalışan öğretmenler de bu koşulu sağlamış sayılırlar. (Ön kayıt sırasında kurumundan çalıştığına dair resmi onaylı belge istenmektedir)

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

FİZİKİ COĞRAFYA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

-

Coğrafya Bölümü mezunu olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

14.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

GAZETECİLİK

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Sosyal Bilimler alanında eğitim veren 4 yıllık fakülte mezunu olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C.Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Sosyal Bilimler alanında lisans mezunu olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

İKTİSAT

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

-

-

-

1)Lisans mezunları için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ile İstatistik ve Matematik Bölümleri ve Harp Okulu mezunları, Polis Akademisi mezunları başvurabilirler.

2)Lisans derecesi iktisat olmayanlar için bir yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

3)İktisat lisans derecesini Ege Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar için danışmanın gerekli görmesi halinde bir yıl bilimsel hazırlık uygulanır. Bilimsel hazırlık dersleri İngilizcedir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                         Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL- EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

2

_

_

-

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü yandal programlarının birinden mezun olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                         Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

İŞLETME

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ:SÖZEL- EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

3

-

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (tüm bölümleri), İşletme Fakültesi (tüm bölümleri), Ekonometri, Bilgi Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Bölümleri, Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji ve Felsefe bölümleri, İletişim Fakültesi (tüm bölümleri)

İşletme tezli yüksek lisans programının açılması için minimum öğrenci sayısı 2’dir.

Not: Öğrencilerin mezuniyet durumlarına göre gerekli görüldüğü taktirde (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde) bilimsel hazırlık okutulacaktır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

KADIN ÇALIŞMALARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL-EŞİT AĞIRLIK

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

1

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık, Sosyal Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri dallarında lisans eğitimi almış olanlar katılabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                           Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Sosyal Bilimler alanında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

KLASİK ARKEOLOJİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

8

2

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Lisans eğitimini Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Turizm Rehberliği, Eskiçağ Tarihi, Şehir ve Bölge Planlaması, Kültürel Miras, Müzecilik, Coğrafya, Jeoloji, Mimarlık, Restorasyon, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik Bölümünden yapmış olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

14.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

KURUMSAL İLETİŞİM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

1

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen yerli veya yabancı üniversitelerin birinden Sosyal Bilimler alınanda 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                           Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIK

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

ORTAÇAĞ TARİHİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

8

2

-

2

ÖZEL KOŞULLAR

Tarih Bölümü veya Tarih Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

PAZARLAMA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL- EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

3

-

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (tüm bölümleri), İşletme Fakültesi (tüm bölümleri), Ekonometri, Bilgi Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Bölümleri, Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji ve Felsefe bölümleri, İletişim Fakültesi (tüm bölümleri), Turizm Fakültesi (tüm bölümleri)

Pazarlama tezli yüksek lisans programının açılması için minimum öğrenci sayısı 2’dir.

Not: Öğrencilerin mezuniyet durumlarına göre gerekli görüldüğü taktirde (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde) bilimsel hazırlık okutulacaktır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

8

1

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya lisans mezunu olmak

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

7

-

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Lisans eğitimini İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema TV, Film Tasarımı bölümlerinde tamamlamış olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

8

-

1

-

-

Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’ndan mezun olmayanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                        Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

REKLAMCILIK

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

-

İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                           Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

REKREASYON VE TURİST REHBERLİĞİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

2

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Lisans eğitimi mezunu olmak.

Gerekli görüldüğü taktirde bilimsel hazırlık uygulanabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                 Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

SAĞLIK İLETİŞİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL-SÖZEL-EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

-

4 yıllık lisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı Bilimsel Değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

SANAT TARİHİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

11

1

_

_

-

Lisans mezunu olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIK

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Eğitim Fakültesi mezunları başvurabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

Mülakat Yapılmayacaktır.

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

SUALTI ARKEOLOJİSİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

2

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Lisans öğrenimini Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji Bölümünden yapmış olmak.

Dalışa engel bir rahatsızlığı olmamak (Ön başvuru esnasında tam teşekküllü bir hastaneden alınacak rapor ile belgelenmelidir.)

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

15

5

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Üniversitelerin Tarih Bölümlerinden mezun olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

3

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Özel koşul aranmamaktadır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

4

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birinde lisans diplomasına sahip olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

TÜRK HALK BİLİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

4

3

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Sosyal Bilimler alanında lisans diplomasına sahip olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

TÜRK HALK OYUNLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES KOŞULU ARANMAMAKTADIR.

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

3

5

-

ÖZEL KOŞULLAR

Bütün alanlara açık olup Halk Oyunları alanı dışından yapılan başvurular bilim hazırlık derslerini almak zorundadır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

TÜRK MÜZİĞİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES KOŞULU ARANMAMAKTADIR.

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

4

2

4

-

ÖZEL KOŞULLAR

Özel koşul aranmamaktadır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

TÜRK SANATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL-SÖZEL-EŞİT AĞIRLIK

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

1

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Özel koşul aranmamaktadır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

TÜRK TARİHİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

1

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

Üniversitelerin Sosyal Bilimler ile ilgili bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                         Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

6

-

2

-

-

 

Uluslararası İlişkiler, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği, Sosyoloji, Tarih, Gazetecilik, Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans yapmış olmak. 

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                           Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

 

YENİ TÜRK DİLİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

5

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

Özel koşul aranmamaktadır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

09.30

Mülakatın Yapılacağı Saat

13.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

             

 

 

YÖNETİM BİLİMİ VE ORGANİZASYON

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ: SÖZEL- EŞİT AĞIRLIKLI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

10

-

3

-

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (tüm bölümleri), İşletme Fakültesi (tüm bölümleri), Ekonometri, Bilgi Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Bölümleri, Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji ve Felsefe bölümleri, İletişim Fakültesi (tüm bölümleri)

Yönetim Bilimi ve Organizasyon tezli yüksek lisans programının açılması için minimum öğrenci sayısı 2’dir.

Not: Öğrencilerin mezuniyet durumlarına göre gerekli görüldüğü taktirde (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde) bilimsel hazırlık okutulacaktır.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

10.00

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                              Listeye dönmek için tıklayınız.