2017-2018 Güz Yarıyılında Öğrenci Alacak
Tezsiz (İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programları

 

(Programlar hakkında ayrıntı için üzerlerine tıklayınız)

 

 

1.      Aile Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2.      Bölgesel İlişkiler: AB Akdeniz Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

3.      Edebiyat ve Kültür Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

4.      Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5.      Gazetecilik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

6.      İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

7.      İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

8.      Kadın Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

9.      Kurumsal Yönetişim ve Liderlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

10.  Medya Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

11.  Pazarlama ve Marka Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

12.  Sağlık İletişimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

13.  Sinema İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

14.  Yaratıcı Yazarlık İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

15.  İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

16.  Lojistik Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

30

-

2

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 20 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır.

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları ile Tıp Fakültesi ve Hemşirelik lisans mezunları başvuruda bulunabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                 Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

BÖLGESEL İLİŞKİLER: AB AKDENİZ ÇALIŞMALARI

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

75

10

5

5

ÖZEL KOŞULLAR

En az On (10) adayın kazanarak kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Programın açılmasında üst sınır seksen beş (85) kişidir. Başvuranların sayısının fazla olması halinde birden fazla sınıf açılabilecektir. Programa 4 yıllık lisans eğitiminden mezun olanlar ile Harp Okulu ve Harp Akademisi ile Polis Akademisi mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

 

EDEBİYAT VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

25

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 12 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Programa 4 yıllık lisans eğitiminden mezun olanlar başvurabileceklerdir. 

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

60

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 15 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır.

Eğitim Fakültesi mezunu ya da öğretmenlik formasyonu almış herhangi bir 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabilirler.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

09.30

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                    Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

GAZETECİLİK

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

20

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 15 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması durumunda birden fazla sınıf açılacaktır.

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimini veren bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                    Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YÖNETİM GELİŞTİRME

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

50

-

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 16 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması halinde birden fazla sınıf açılabilecektir.

Programa 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                 Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

İŞLETME

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

50

-

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 20 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması halinde birden fazla sınıf açılabilecektir.

Programa 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                            Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

KADIN ÇALIŞMALARI

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

30

3

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 15 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması durumunda birden fazla sınıf açılacaktır.

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri dallarında lisans eğitimi almış olanlar katılabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

KURUMSAL YÖNETİŞİM VE LİDERLİK

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

50

-

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 16 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır.

Programa 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                               Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

MEDYA ÇALIŞMALARI

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

30

3

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 15 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması durumunda birden fazla sınıf açılacaktır.

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri dallarında lisans eğitimi almış olanlar katılabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                    Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

50

-

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 16 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır.

Programa 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

SAĞLIK İLETİŞİMİ

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

20

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 15 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması durumunda birden fazla sınıf açılacaktır.

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimini veren bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                    Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

SİNEMA

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

30

3

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 15 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması durumunda birden fazla sınıf açılacaktır.

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri dallarında lisans eğitimi almış olanlar katılabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                    Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

 

YARATICI YAZARLIK

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

20

-

-

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 20 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması durumunda birden fazla sınıf açılacaktır.

YÖK Türkiye Üniversiteleri ve YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimini veren bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

 

İŞLETME

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

30

-

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 16 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması halinde birden azla sınıf açılabilecektir.

Programa 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                                   Listeye dönmek için tıklayınız.

 

 

LOJİSTİK YÖNETİMİ

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YL PROGRAMI

 

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Yatay Geçiş

KONTENJAN

20

-

3

-

ÖZEL KOŞULLAR

En az 16 adayın kazanarak, kesin kayıt yaptırması halinde program açılacaktır. Başvuranların sayısının fazla olması halinde birden fazla sınıf açılabilecektir.

Programa 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilimsel Değerlendirmenin Yapılacağı Saat

Yazılı bilimsel değerlendirme yapılmayacaktır.

Mülakatın Yapılacağı Saat

10.00

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

                                                                                                                             Listeye dönmek için tıklayınız.