Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı

YÜKSEKLİSANS YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

 

Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 1 Haziran  2018 Cuma günü 09.30-11.45 saatleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde yapılacaktır.

Sınav Bilgilendirme:

 • Sınav süresi 135 dakikadır.
 • Sınavın ilk 30 dakikası sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.
 • Öğrenciler sınava en fazla 30 dakika geç girebilir. 30 dakikadan daha fazla geç kalanlar sınav salonuna alınmazlar.
 • Sınavda adayların resimli resmi bir kimlik ibraz etmeleri zorunludur. Kimliği olmayan ya da resimleri ve / veya kimlikleri şüpheli olan adayların sınava alınmaları söz konusu değildir.
 • Sınav sonuçları enstitülerden ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun resmi web sayfasından (ydy.ege.edu.tr)  ilan edilecektir.

Sınav Kayıt İşlemleri:

              Adaylar sınava kayıtlanmak için aşağıdaki adımları eksiksiz tamamlamalıdırlar.

Adım 1:Ziraat Bankası IBAN TR 96 0001 0014 4607 2168 9350 44 hesap numarasına 21 – 25 Mayıs 2018 (Son ödeme 25 Mayıs saat 17.00) tarihleri arasında 50 TL. ödeme yapılır. Sınav ücreti T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm ATM’lerinden masrafsız olarak yapılabilecektir.

 

Adım 2: Ödeme Belgesi ya da dekont (yalnızca e-posta ile kabul edilir.) dekontege@gmail.com adresine 25 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar e-posta olarak gönderilir. E-postanın  konu kısmına Sınav Ödemesi yazılmalıdır. E-postanın içeriğinde sınava girecek adayın Adı Soyadı ve TC Kimlik No’su belirtilmelidir. Dekont e-postaya ek olarak eklenmelidir. Dekont harici bağlantılara ya da One Drive, Google Drive gibi harici servislere yüklenerek link verilmemelidir.

 

Adım 3: Maili gönderen aday ydy.ege.edu.tr adresinden Aday Sınav Kayıt Formu’nu mutlaka doldurmalıdır.

 

Adım 4: Aday 30 Mayıs 2018 tarihinde ydy.ege.edu.tr adresinden sınav yerini öğrenmelidir. Adaylar enstitünün EBYS üzerinden atadığı sınav yerinde değil, ydy.ege.edu.tr adresinde ilan edilen sınav yerinde sınava gireceklerdir. Bu yüzden EBYS ‘nin atadığı sınav yerini dikkate almayınız.

 

Önemli Notlar

 

 • Herhangi bir işlemini eksik yapmış olan adaylar sınava alınmazlar. Başvurusunu eksik yaptığı için ya da başka herhangi bir nedenden ötürü ücretini yatırdığı halde sınava giremeyen adaylara ücret iadesi yapılmaz, sınava giriş hakkını kaybeder ve dekontunu başka bir sınava giriş amacıyla kullanamaz.
 • Dekontu eklediği e-postada ad-soyadı açık olarak yazılmamış aday sınava giremez.
 • Ödemeyi yapmadan form dolduran adayların başvurusu kabul edilmez.
 • Ödemeyi yaptığı halde Aday Sınav Kayıt Formu’nu doldurmayan adaylara sınav yeri ataması yapılamaz.
 • Ödeme yapıp, “Aday Sınav Kayıt Formu”nu dolduran; ancak dekont veya ödeme belgesini e-posta ile göndermeyen adayların da sınav müracaatları kabul edilmez.
 • Adayların tüm işlemleri eksiksiz tamamlamaları zorunludur.
 • Özel gereksimi olan adaylar(görme, yürüme, vs.) durumlarını “Aday Sınav Kayıt Formu”nda belirtmelidirler.