Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi Hk.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi bünyesinde başlayan İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisinin dördüncü sayısı (Aralık 2017) için teorik ya da ampirik içerikli makaleler, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çeviriler 30 Kasım 2017 tarihine kadar yyuiibfdergi@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıntılı bilgiye http://www.yyuiibfdergisi.com adresinden ulaşılabilir.