Kapadokya Akademik Bakış Car-Cappadocia Academic Review Dergisi Hk.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hakemli olarak Kapadokya Akademik Bakış Car-Cappadocia Academic Review Dergisi yayımlanacaktır.