19.yydan günümüze Türkiyede iktidara müdahaleler ve darbeler sempozyumu hk

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sermpozyumu düzenlenecektir.