Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon kongresi Hk.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya'da "Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi" düzenlenecektir.