II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Hk.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, NişantaşıÜniversitesi Trakya Üniversitesi iş birliğiyle 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında II. Uluslararsı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi düzenlenecektir.