Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi Hk.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal Of Research In Education And Society (JRES) 'nin yayımlanacağı bildirilmiştir.