Formlar

Akademik Formlar

 

Ders değişikliği Formu  
Ders İçerikleri Formu -Türkçe/İngilizce
Doktora Eğitim Planı Örneği  
Doktora Program Açma Ölçütleri  
Koşul Kontenjan Formu  
Lisanüstü Not Giriş İşlemleri Kılavuzu  
Tezli Yüksek Lisans Eğitim Planı Örneği  
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Planı Örneği  
Yeni Ders Önerisi Formu  

Mulakat Tutanağı

Yüksek Lisans Program Açma Ölçütleri

 

    Doktora Program Açma Ölçütleri

Öğrenci İşleri Formları

 

Not Düzeltme Formu
Özel Öğrenci Dilekçesi
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Tutanağı
Ders Kayıtlanma ve  Ekle- Sil Formu
Doktora Tez izleme Komitesi Tutanağı (Altı aylık rapor)
Doktora Tez Önerisi Formu
Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
Harc İade Formu

 

Özlük Formları                                                                                                  

Juri Üyeleri Yolluk Dilekçesi ve Formu       
YÖK Araştırma Görevlileri Değerlendirme Raporu 
40 A  Maddesi Görevlendirme Formu
Akademik personel ilişki kesme formu
Araştırma Görevlisi Olduğunu Gösterir Form
Görevlendirme bilgi formu
Gripasaport
Mal bildirim formu 2015
ÖYP ihtiyaç formu
Personel kimlik karti basvuru formu
Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

Ek Ders Formları 

 

   
Ek ders düzenleme videosu izlemek için tıklayınız.  
Ek Ders Formu 2015
Sınav dönemi ek ders çizelgesi

 

Ek dersler ile ilgili formlar egesosbil.ekders@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.