Mevzuat

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (20.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir).(YENİ)

 

Ege Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

 
     
Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları (YENİ)  
Yükseköğretim Mevzuatı  

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  
Resmi Gazete  
E-mevzuat  
YÖK Kararları  
Senato Kararları