Toeic

İngilizce ÜDS ve İngilizce KPDS sınavları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınav sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 31.12.2008 tarih ve 32.3375 sayılı ve 27.05.2009 tarih ve 22.16 sayılı kararları ile kabul edilen TOEIC Sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliliğinin 14.11.2011 tarihi itibariyle kaldırılması Yürütme Kurulu'nun 03.11.2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile uygun bulunmuştu. Bu defa; 14.11.2011 tarihinden önce alınmış TOEIC sınav sonuç belgelerinin, hali hazırda bir akademik kadroda görev yapan öğretim elemanları için, en geç 2012 Bahar döneminde yapılacak olan ÜDS ve/veya KPDS' ye kadar sadece akademik değerlendirmelerde kullanılmak üzere geçerli sayılması Yürütme Kurulu'nun 06.12.2011 tarihi toplantısında uygun bulunmuştur. (19.12.2011)