EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

7143 SAYILI AF KANUNU YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI HK.

Başvuru için aşağıda bulunan dilekçe ve dilekçede belirtilen evraklar  18 Eylül - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Enstitüye teslim edilecektir.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

………………………………………………………………………..Üniversitesi …………………….……………………………. Enstitüsü ………………………………………………………………Anabilim Dalı ………………………………………………   Tezsiz Yüksek Lisans / Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programı öğrencisiyim.

7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Enstitünüz              …………………………………………………………………………………………………………………………..Anabilim Dalı …………………………………………………………..…………………Tezsiz Yüksek Lisans / Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programına  ders aşamasında / tez aşamasında yatay geçiş yapmak istiyorum. Gerekli evraklarım ektedir.

Bu dilekçede verilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve beyan eder yatay geçiş müracaatımın değerlendirilmesini arz ederim.

 

Adı Soyadı          :                                                                                                                            Tarih / İmza      

T.C. Kimlik No   :

Telefon                               :

E Posta                 :

Adres                   :

 

 

 

Ekler:

1) 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 78. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge

2) Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript

3) Resmi İkametgah Belgesi veya iş yerinden alınacak resmi belge

 

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)