Çerez Örnek
Enstitü Kurulumuz 2021 yılı 4. Toplantısında Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı açılmasına karar verdi.

Enstitü Kurulumuz 2021 yılı 4. Toplantısını Anabilim Dalı başkanlarımızın katılımı ile 26.03.2021 tarihinde online olarak toplanmıştır. Toplantıda 1 gündem maddesi gündeme alınmıştır. Enstitümüz bünyesinde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ve aynı Anabilim Dalı altında “Temel İslam Bilimleri” Tezli Yüksek Lisans programı açılması teklifi görüşülmüştür. Anabilim Dalı ve programı öneren Dr.Öğr. Üyesi Oğuzhan Ş. Yağmur teklife ilişkin olarak anabilim dalı başkanlarımıza bilgilendrime gerçekleştirmiştir. Teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ