Çerez Örnek

Birim Kalite Komisyonu Alt Grupları

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE ALT KOMİSYONU

Doç.Dr. Burcu TÜRKCAN – Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Aykut LENGER – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç.Dr. Pınar FEDAKAR – Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Doç.Dr. İlknur AYDOĞDU KARAASLAN – İletişim Fakültesi

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALT KOMİSYONU

Dr.Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN – Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN – Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr. Burcu ARACIOĞLU – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç.Dr. İlknur AYDOĞDU KARAASLAN – İletişim Fakültesi

Zehra DURUKAN - Öğrenci Senatosu Üyesi / Doktora Temsilcisi

Kübra GÜLTEKİN KÖKÇÜ - Öğrenci Senatosu Üyesi / Yüksek Lisans Temsilcisi

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Aytekin ERDOĞAN – Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet Ali KAYA – Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr. Elçin DOĞAN GÜRBÜZER – Turizm Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ÖZYAĞMUR – Birgivi İslami İlimler Fakültesi

 

TOPLUMSAL KATKI ALT KOMİSYONU

Doç.Dr. Burcu Türkcan – Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE – Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Doç.Dr. Serkan BOZ – Moda Tasarım Yüksekokulu

Doç.Dr. Elçin DOĞAN GÜRBÜZER – Turizm Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ