canlı destek

Enstitü Genel Tanıtımı

Sosyal Bilimler Enstitüsü güncel olarak 34 anabilim dalına bağlı 61 doktora, 77 tezli yüksek lisans, 27 tezsiz yüksek lisans ve 5 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 170 lisansüstü programın koordinasyonunu sağlamaktadır. Enstitümüz bünyesindeki "Endüstriyel Tasarım" ve "Kadın Çalışmaları" Anabilim Dalları, disiplinlerarası statüde kurulmuş olup bu Anabilim Dallarımıza bağlı "Endüstriyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ile "Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" lisansüstü seviyede eğitim vermeye devam etmektedir. 

Enstitünün, 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı (19.04.2022 tarihi) itibariyle 858 doktora, 979 tezli yüksek lisans, 289 tezsiz yüksek lisans olmak üzere programlarına kayıtlı toplam 2126 öğrencisi bulunmaktadır.

Bugün, Enstitümüzde açılan programlarda doktora, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerine 303 farklı öğretim üyesi tarafından toplam 593 ders verilmektedir.

35. madde ve ÖYP kapsamında kadroları, eğitimleri süresince geçici olarak Enstitümüze tahsis edilmiş olan 54 araştırma görevlisi bulunmakta olup bu araştırma görevlileri Enstitümüze bağlı programlarda öğrenimlerini sürdürmektedir.

Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

Enstitü; Müdür ve iki Müdür Yardımcısından oluşan Enstitü Üst Yönetimi ve Akademik Yönetim Birimleri ile birlikte Enstitü Sekreterliği, Akademik Yayın, Veri Yönetimi ve Analizi, Mali İşler – Ek Ders, Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat, Öğrenci İşleri, Özel Kalem, Özlük İşleri, Yardımcı Hizmetler ile Yazı ve Kurul İşleri gibi farklı idari birimlerden oluşmaktadır.

Enstitümüz bünyesinde 1 akademik, 18 idari ve teknik olmak üzere toplam 19 personel görev yapmaktadır.   

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ