Çerez Örnek
canlı destek

 

 

 2. Uluslararası

Ege Sosyal Bilimler

Lisansüstü Öğrenci Kongresi

 

Bildiri Özetleri Kitabı Bildiriler Tam Metin Kitabı

 

 

 

 

 

2. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü düzeyde bilim insanı ve uzman yetiştirmek, aynı zamanda nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 40 yıllık köklü geçmişiyle Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022 yılı itibariyle sosyal bilimler alanında ilk uluslararası lisansüstü öğrenci kongresini organize etmiştir. İlk kongremize, sosyal bilimlerin farklı alanlarından çok sayıda lisansüstü öğrenci katılım sağlamış, sunulan bildiriler özet ve tam metin bildiri kitapları olarak basılmıştır. Bu yıl ikincisini düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadığımız kongremizin amacı, sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerin uluslararası akademik bir organizasyon kapsamında çalışmalarını sunmalarını ve alanlarındaki akademisyenler ile bir araya gelmelerini sağlamaktır. Kongremiz, 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası içerisinde bulunduğumuz koşullar ve hibrit eğitim süreçleri dikkate alınarak hibrit olarak planlanmıştır.

 • Kongremize katılım ücretsizdir.
 • Kongre dilleri Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.
 • Kongremize gönderilen tüm bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçecektir. İçerik, bilimsellik ve yazım kuralları açılarından hakemler tarafından uygun görülen bildiri sahipleri kongremizde sunum yapmaya hak kazanacaklardır. Sunulan bildirilerin tümünü içeren ISBN numaralı özet bildiri kitabı yayınlanacaktır.
 • Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan özetler egesosbilenkongre@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Tam metin gönderimi isteğe bağlı olup, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tam metinler uluslararası endeksli bir dergi olan Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi ve ulusal hakemli dergi statüsünde olan Ege Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilmeleri ve hakem değerlendirmeleri sonrası uygun bulunmaları halinde kongre özel sayılarında basılmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
 • Kongremizde katılımcılar tek yazarlı veya ortak yazar olarak en fazla 1 bildiri ile katılım gerçekleştirebilirler.
 • Katılımcıların bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenci statüsünde olmaları gerekmektedir. Özetler gönderilirken katılımcının öğrenci olduğunu gösteren bir belge de mutlaka e-posta’nın ekinde yer almalıdır.
 • Öğrencilerin tez danışmanları veya diğer öğretim üyeleri ile ortak çalışma hazırlamaları durumunda, ilk yazarın lisansüstü öğrenci olması gerekmektedir.
 • Özet gönderilirken yüzyüze ve çevrimiçi sunum seçeneklerinden hangisinin tercih edildiği mutlaka belirtilmelidir.
 • Kongrede sunum yapan tüm bildiri sahiplerine katılım sertifikası hazırlanarak e-posta yoluyla iletilecektir.
 • Bildiriler aşağıdaki anabilim dallarından birinde hazırlanmış olabilir. Kongremiz disiplinler arası çalışmalara da açıktır.

 

 

 

 

 

 

Kongre Konuları

Alman Dili ve Edebiyatı

Psikoloji

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Reklamcılık

Arkeoloji

Resim

Coğrafya

Radyo, Televizyon ve Sinema

Çalgı Yapımı ve Onarımı

Sanat Tarihi

Endüstriyel Tasarım

Ses Eğitimi

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Sosyoloji

Felsefe

Tarih

Felsefe ve Din Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm İşletmeciliği

Gazetecilik

Turizm Rehberliği

Geleneksel Türk Sanatları

Türk Dili ve Edebiyatı

Görsel İletişim Tasarımı

Türk Dili ve Lehçeleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Türk Dünyası Edebiyatları

İktisat

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Bilimi

İşletme

Türk Halk Oyunları

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Sanatı

Kadın Çalışmaları

Türk Müziği

Moda Tasarım

Türk Tarihi

Mütercim Tercümanlık

Uluslararası İlişkiler

Tüm bu başlıklar altındaki disiplinlerarası konular

 

 

Kongre Takvimi

Son Özet Gönderim Tarihi: 30 Nisan 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 8 Mayıs 2023

Kongre Programının Yayınlanması: 15 Mayıs 2023

Kongre Tarihleri: 29 – 31 Mayıs 2023

Dergiler için Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 1 Ağustos 2023

Özet Bildiri Kitabının Yayınlanması: 1 Eylül 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZIM KURALLARI

Özetinizin özet bildiri kitabında yayınlanması için kongrede sözlü sunumunun gerçekleştirilmiş olması gereklidir.

 

ÖZET ŞABLONU

 

Bildiri Başlığı

 

İsim SOYİSİM, Üniversite, Lisansüstü Program, Ülke, E-posta

 

(İkinci yazar varsa)

İsim SOYİSİM, Üniversite, Lisansüstü Program (veya çalıştığı bölüm), Ülke, E-posta

 

 

Özet

 

Bildiri özet metni Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özet metni en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. Sayfa boyutu A4 olmalı ve kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır. Dosya biçimi DOCX veya DOC olmalıdır.

 

Anahtar Sözcükler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime

 

 

 

ABSTRACT TEMPLATE

 

TITLE

 

Name SURNAME, University, Graduate Program, Country, E-mail

 

(For co-authors)

Name SURNAME, University, Graduate Program (or department), Country, E-mail

 

Abstract

 

Abstract text should be written in Times New Roman, 12 Punto and 1.5 line spacing. Abstract text should have minimum 150 and maximum 300 words. Paragraphs should be aligned as justified. Page size should be A4 and the margins should be 2.5 cm. DOCX and DOC files are accepted for the submission.

 

Keywords: At least 3 at most 5 keywords

 

Tam Metin yazım kuralları için lütfen çalışmanızı göndereceğiniz derginin yazım kurallarına bakınız. Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

 

KURULLAR

Onur Kurulu

Prof. Dr. Necdet BUDAK – Ege Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet ERSAN – Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER – Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN

Dr. Ender ÖZBAY

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Ali Osman KARATAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Atilla SİLKÜ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Aykut LENGER (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Baise Şebnem TOPLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Prof. Dr. Berrak TARANÇ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan Türkiye – Manas Üniversitesi – Kırgızistan)

Prof. Dr. Cumhur TANRIVER (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Prof. Dr. Cappar İŞANKUL (Özbekistan Devlet Edebiyat Müzesi – Özbekistan)

Prof. Dr. Edina SOLAK (Zenica Üniversitesi - Bosna – Hersek)

Prof. Dr. Eşref ABAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Evrim Pelin BAYTEKİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. F. Belma FIRLAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Faruk YÜCEL (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Fatima ROUMATE (The International Institute for Scientific Research – Fas)

Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Güzelya XAZIYEVA (Kazan Devlet Kültür Enstitüsü – Tataristan)

Prof. Dr. İ. Pelin DÜNDAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. İlhan ERSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Kirami ÖLGEN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Marufcan YOLDAŞEV (Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü – Özbekistan)

Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Nuran EROL IŞIK (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Selami FEDAKAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Vagif SULTANLI (Bakü Devlet Üniversitesi – Azerbaycan)

Prof. Dr. Vefa KURBAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Yüksel EKINCI (FH Bielefeld University of Applied Sciences - Almanya)

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Meltem İnce YENİLMEZ (İzmir Demokrasi Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Engin Deniz ERİŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi – Türkiye )

Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Allahyar MURADOV (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi – Azerbaycan)

Doç. Dr. Aygül UÇAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Aysu ARSOY (Doğu Akdeniz Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Jazira AGABEKIZI (Nursultan Nazarbayev Üniversitesi – Kazakistan)

Doç. Dr. Neriman HASAN (Constanta Ovidius Üniversitesi - Romanya)

Doç. Dr. Nevriye ÇUHADAR (Şumnu Üniversitesi – Bulgaristan)

Doç. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Tokhirov EZOZBEK (Taşkent Devlet Üniversitesi – Özbekistan)

Doç. Dr. Yasemin ZENGİN KARAİBRAHİMOĞLU (University of Gröningen – Hollanda)

Doç. Dr. Xhemile ABDIU (Tiran Üniversitesi – Arnavutluk)

Dr. Öğr. Üyesi Samet Can CURKAN (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Şemseddin YAĞMUR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ