Çerez Örnek
canlı destek

Enstitü Tarihçesi

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü programlar açıp bilim insanı ve uzman yetiştirmek, aynı zamanda nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla, 20.07.1982 tarihli ve 17760 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 17. maddesi uyarınca kurulmuştur.

Kurulduğu 1982 – 1983 öğretim yılında, Edebiyat Fakültesi ve o zamanki adı ile Basın Yayın Yüksek Okulu’nun (Şimdiki adı ile İletişim Fakültesi) bazı anabilim dallarında lisansüstü programlar açan Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne, geçen zaman içinde Birgivi İslami İlimler Fakültesi, Çeşme Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Moda ve Tasarım Yüksekokulu da çeşitli lisansüstü programları açarak katılmışlardır.

1982 yılından bugüne kadar geçen 41 yıllık süre içerisinde (19.10.2023 tarihi itibariyle) Enstitümüz programlarından, alanlarında uzmanlık kazanmış 1168 doktora, 2603 tezli yüksek lisans, 3413 tezsiz yüksek lisans ve 453 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 7637 öğrenci mezun olmuştur.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ