Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarihçe

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü programlar açıp uzman yetiştirmek, nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.

Enstitü; Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Enstitü Yönetim Kurulu, Öğrenci İşleri Bürosu, Mali İşler Bürosu, Özlük İşleri Bürosu, Kurul İşleri olmak üzere farklı birimlerden oluşmaktadır.

Enstitü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bürolar lisansüstü eğitim alanında birçok farklı alanda hizmet gerçekleştirmektedir. Öğrenci İşleri Bürosu ensütitüye bağlı anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören öğrencilere kayıt, ders seçimi, yeterlilik, tez, mezuniyet vb. işlerinde yardımcı olmaktadır. Özlük İşleri Bürosu ise enstitümüze bağlı olarak farklı anabilim dallarında ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen ÖYP’li ya da 35. Madde ile görevlendirilmiş araştırma görevlilerin personel işlemlerini ve anabilim dallarında ders veren öğretim üyelerinin görevlendirilmesi konusunda faaliyet gerçekleştirmektedir. Mali İşler Bürosu, 260 öğretim üyesine örgün programı, 60 öğretim üyesine ise tezsiz yüksek lisans ve 9 öğretim üyesine uzaktan öğretim programı ek ders işlemleri ödemesi gerçekleştirmektedir. Kurul işleri bürosu enstitümüze bağlı olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin yönetim kurulu ve enstitü kuruluna iletilmesi ve bu kurullarda alınan kararların ilgili bölüm, kurum ve kuruluşlara gönderilmesi için gerekli yazışmaların yapılması ile görevlidir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Enstitü Sekreteri 1 personel, Öğrenci İşleri Borusunda 6 personel, Özlük İşleri Bürosunda 1 personel, Mali İşler Bürosunda 3 personel, Kurul İşleri biriminde 3 personel ve 1 hizmet personeli olmak üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır.

Enstitüde 35.madde ve ÖYP kapsamında 70 Araştırma Görevlisi kadrosu bulunmaktadır. Bunların tamamı enstitümüze bağlı olan anabilim dallarında görev yapmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bugün 32 anabilim dalına bağlı 56 doktora, 75 tezli yüksek lisans, 25 tezsiz yüksek lisans ve 5 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 161 lisansüstü programın koordinasyonunu sürdürmektedir. Enstitüdeki anabilim dallarından iki tanesi disiplinlerarası program olarak gerçekleştirilmektedir. Bunlar Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Endüstriyel Tasarım anabilim dallarıdır.