Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Birim Kalite Komisyonu Görevleri

Birim kalite komisyonu görevleri için Ege Üniversitesi Kalite Komisyon Yönergesi 10. Maddesi temel alınarak belirlenmiş;
 
1- Üniversitenin planı ve stratejik hedefleri doğrultusunda sosyal bilimler Enstitüsünün akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için her türlü çalışmayı yürütmek,
 
2- Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu ile eşgüdümlü çalışmak, komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
 
3- Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan dış değerlendirme çalışmaları kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
 
4- Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan çalışmaları gerektiğinde üniversitenin ilgili birimleriyle paylaşmak,
 
5- Yönetmelikte belirtilen ve / veya Üniversite Kalite Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
6- Sosyal Bilimler Enstitüsünün iç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve her yıl Ocak – Mart aylarında web tabanlı sisteme yüklemek olarak sıralanabilir.