Çerez Örnek
canlı destek

Birim Kalite Komisyonu Görevleri

Birim kalite komisyonu görevleri için Ege Üniversitesi Kalite Komisyon Yönergesi 10. Maddesi temel alınarak belirlenmiş;
 
1- Üniversitenin planı ve stratejik hedefleri doğrultusunda sosyal bilimler Enstitüsünün akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için her türlü çalışmayı yürütmek,
 
2- Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu ile eşgüdümlü çalışmak, komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
 
3- Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan dış değerlendirme çalışmaları kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
 
4- Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan çalışmaları gerektiğinde üniversitenin ilgili birimleriyle paylaşmak,
 
5- Yönetmelikte belirtilen ve / veya Üniversite Kalite Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
6- Sosyal Bilimler Enstitüsünün iç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve her yıl Ocak – Mart aylarında web tabanlı sisteme yüklemek olarak sıralanabilir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ