Çerez Örnek
canlı destek
3. Uluslararası Bilim Şenliği-Lisansüstü Tez Buluşmalarını Gerçekleştirdik

Enstitümüzün bilimsel etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 3. Uluslararası Bilim Şenliği-Lisansüstü Tez Buluşmaları 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Açılış oturumumuz Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN’ın açılış konuşması ile başlamış, daha sonra Enstitü Müdürümüz Prof.Dr. Mustafa MUTLUER’in konuşmaları ile devam etmiştir. Son konuşma açılış oturumumuzu katılımları ile onurlandıran Sayın Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Mehmet ERSAN tarafından yapılmıştır. Bilim Şenliği 10 ayrı oturumda 50 katılımcının lisansüstü tez çalışmalarını sunmaları ile tamamlanmıştır. Açılış oturumumuza gelerek bizleri destekleyen ve oturumlarımızı takip eden Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Nadim Macit hocamıza, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN hocamıza, Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali KAYA hocamıza, Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN hocamıza, Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Aygül UÇAR hocamıza destekleri için çok teşekkür ederiz. Ayrıca tez çalışmalarını sunarak etkinliğimize katkı sağlayan tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ederiz.

 

                                                                                          

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ