Çerez Örnek

7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN HANGİ DÖNEMDE EĞİTİME BAŞLAYACAKLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemiz Senatosunun 06.10.2022 tarihli ve 17/3 sayılı kararıyla;

Üniversitemizde 2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılının 26 Eylül 2022 tarihinde başladığı, 7417 sayılı Af Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ise 7 Kasım 2022 (Belgelemek koşuluyla mazereti olanlar için 5 Aralık 2022) tarihine kadar devam edeceği dikkate alınarak;

  1. 7417 sayılı Af Kanunu kapsamında lisansüstü programlarımıza 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapan ve 21 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt olanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması koşuluyla, 2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren eğitime başlatılması,
  2. Belirtilen 14 Ekim 2022 ve 21 Ekim 2022 tarihlerinden sonra başvuru ve kayıt yaptıranların ise 2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren eğitime başlatılması,

uygun görülmüştür.

 

Başvuru yapacak olan tüm adaylarımıza duyurulur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ