Çerez Örnek
canlı destek

Tez Önerisi Hazırlama Bilgilendirme Toplantısı

              Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları tarafından yürütülen lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimizin tez aşamasına geçmeden önce hazırladıkları tez önerileri enstitümüzün hazırlamış olduğu tez öneri formları çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerimizin tez önerisini hazırlama sürecinde ilgili formlara yönelik enstitümüzce bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda ilgili formlara yönelik bilgilendirmeler yapılacak ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulacaktır. Bilgilendirme toplantısına ders aşamasında ve tez öneri sürecinde olan tüm lisansüstü öğrencilerimizin katılımının sağlanması önemlidir. Özellikle tez önerisi hazırlayan öğrencilerimizin bilgilendirilmesi, tez önerilerinin yeniden düzenlenmesi gibi süreçleri ortadan kaldıracak ve formların hazırlanması konusunda daha bilinçli davranmalarına olanak sağlayacaktır. 
 
               Ders aşamasında olan ve tez önerisi hazırlayan tüm lisansüstü öğrencilerimize bilgilendirme toplantısının duyurulması, öğrencilerimizin bu toplantıya katılımlarının sağlanması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
                         
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ