Çerez Örnek

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yarıyıl sonu ve mazeret sınavları hakkında Enstitü Kurulumuzun 03.05.2023 tarihli ve 02/02 Sayılı Kararı

Kahramanmaraş Merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yarıyıl sonu ve mazeret sınavlarının ne şekilde yapılacağı hususuna ilişkin Ege Üniversitesi Senatosunun 26.04.2023 tarihli ve 11/01 sayılı kararı görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yarıyıl sonu ve mazeret sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

b) Deprem nedeni ile mağduriyetleri devam eden öğrencilerin ise durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yarıyıl sonu ve mazeret sınavlarının öncelikle Egeders üzerinden olmak üzere Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen sınav güvenlik önlemleri dikkate alınarak uzaktan çevirim içi yöntem ile yapılabilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ