Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Süreçleri İşlemleri

 

 

 

1- Öğretim Üyelerimizin danışmanı olduğu öğrencilerin lisansüstü eğitim süreçlerini takipte hassasiyet göstermesi öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına önem taşımaktadır. Bu kapsamda:

  1. Öğrencilerin eğitim sürelerinin kontrol edilmesi

Öğretim Üyelerimizin danışmanı olduğu öğrencilerin lisansüstü eğitim sürelerinin hangi aşamada olduğunun takip edilmesi ve bu süreler içerisinde danışmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılması çok önemlidir. Öğretim üyelerimiz tüm bu işlemler için Enstitümüzün web sayfasında bulunan lisansüstü eğitim süreçlerini incelemesi ve gerektiği takdirde enstitümüzün ilgili personeli ile iletişime geçerek öğrencisi hakkında tüm detaylı bilgileri alması halinde mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi mümkün olacaktır.

  1. Danışmanlık Süreçleri

Danışmanlık işlemleri içerisinde yer alan Yüksek Lisans öğrencileri için ders ve tez aşamalarının onaylanması, doktora öğrencilerinin ders, yeterlik öncesi tez önerisi, yeterlik, tez önerisi ve tez aşamalarının onaylanması süreçlerinin takip edilmesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereği danışmanlarımızın sorumluluğu altındadır.

  1. Doktora Yeterlik Süreçleri

Doktora yeterlik aşamasındaki öğrenciler, yeterlik sınavına girmeyeceklerse 3. Ve 4. Dönemlerde yalnızca Uzmanlık Alan Dersi seçeceklerdir. Doktora öğrencilerinin yalnızca iki defa yeterlik sınavına girme hakkı oldukları için, yeterlik dersi seçimini yalnızca sınava girecekleri dönemde seçeceklerdir. Danışmanların kayıt dönemlerinde bu sürece dikkat etmeleri gerekmektedir.

  1. Danışman Atamaları

Yeni danışman atamaları yapılan sınav süreçlerini takiben her dönem başında Anabilim Dallarımızın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılmaktadır. Öğretim Üyelerimizin Görevlendirme süreçlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 2023-2024 Güz Döneminden itibaren Danışman değişiklikleri de dönem başında ve sonunda yapılabilecektir. Bu sürelerin dışında ancak ayrıntılı gerekçenin belirtilmesi durumunda zorunlu hallerde danışman değişikliği yapılabilecektir. Anabilim Dallarımızın bu durumu dikkate alarak danışman değişikliklerini belirtilen süreçlerde yapmaları önemlidir. 

2- Tez Süreçleri

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı son dönemi olan lisansüstü öğrencilerin savunma sonrası tez teslim sürelerini kullanabilmeleri ve mezuniyetlerinin yapılabilmesi için, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince tez savunmalarına ilişkin olarak, Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri için 3 hafta, Doktora öğrencileri için 1 ay öncesinden tez savunma evraklarını ve tez CD’sini enstitümüze göndermeleri ve savunma tarihlerini de bu süreleri dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda öğrenciler tez savunmalarını en geç 31.12.2023 tarihine kadar girmeleri zorunludur. Aksi takdirde öğrencilerimiz yasal süreleri içerisinde savunmalarını yapamadıkları için öğrencilik haklarını kaybetme durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Yasal süre içerisinde tezini tamamlamış ve danışmana sunmamış öğrenciler için, danışmanlar söz konusu durumu belirtir dilekçelerini Anabilim Dalı üzerinden enstitümüze bildirmeleri ve bu öğrencilerin öğrenciliklerinin sonlandırılması süreçlerini ilgili öğrencilere iletmeleri zorunludur.

Bu öğrencilerin listesi yazımız ekinde sunulmaktadır.

3- Tez Önerileri

Danışmanların tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez önerilerini en erken 2. Yarıyılın sonunda, en geç 4. Yarıyılın sonunda verilmesine özen göstermeleri gerekmektedir. Derslerini 3. ve 4. Yarıyılda tamamlayan öğrenciler içinde söz konusu süreler geçerlidir. Bu öğrenciler 4. Dönemlerinin sonunda derslerini tamamlayamadıkları durumda öğrencilikleri son bulacaktır. Diğer yandan 5. Yarıyılda verilecek tez önerileri için;

“Süre

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez çalışması yürütmek koşuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir.”

 

maddesi gereği öğrencinin en az iki dönem tez yapma zorunluluğu olması nedeniyle 5. Dönem içerisinde verilen tez önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

4- Doktora Öğrencilerinin Yeterlik Öncesi tez önerilerinin ve yeterlik sınavları için;

“Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

 

Maddesi gereğince doktora öğrencileri yeterlik sınavları için en erken 3. Yarıyıl, en geç 5. Yarıyılın sonuna kadar ya da lisanstan doktora öğrencileri için 7. Yarıyılın sonuna kadar sınava girmek zorundadır. Bu sürelerin hassasiyetle takip edilmesi ve sürelerin aşılmaması öğrencilerin öğrenimle ilişiklerinin kesilmemesi açısından önem taşımaktadır.

 

5- Danışmanlık ve Öğrenci Süreçleri

Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından lisansüstü öğrencilerimiz ile ilgili alınan kararların mutlaka ilgili danışmanlara ve öğrencilere iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle lisansüstü öğrencilerimiz ve danışmanlar tez savunması, yeterlik sınavları, danışman atamaları ve değişikliklerinin kendilerine iletilmediği konusunda Enstitümüze dönüş yapmaktadır. Bu nedenle konuya hassasiyet gösterilmesi önemlidir.

6- Sıkça Sorulan Sorular ve Lisansüstü Öğrenci El Kitabı

Enstitümüzce Lisansüstü öğrencilerimize yönelik olarak “Sıkça Sorulan Sorular” ve “Lisansüstü Öğrencinin El Kitabı” başlıklı iki çalışmamız sona ermek üzeredir. Her iki çalışma tamamlandığında enstitümüz internet sayfasına konulacak ve öğrencilerimizin kullanımına açılacaktır.

7- İletişim Bilgileri

Danışmanlarımızın Enstitümüz ile ilgili her türlü soru, istek ve taleplerinin öncelikle birim sorumlularımız ile kendilerine ulaşılamadığı takdirde birim koordinatörümüz ile daha sonra Enstitü Sekreterimiz ve ilgili Müdür Yardımcılarımız ile iletişime geçmesi

Neşem ARIKANER                          1627

Serpil ANAR                                     1619

Enstitü Sekreteri:

Koray KULEYİN                              1697

Müdür Yardımcıları:

Doç.Dr. Burcu TÜRKCAN               1860

Dr.Öğr.Üyesi Aytekin ERDOĞAN    1860

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ