EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ HK. GÜNCELLENDİ

İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS- DOKTORA                20 Mayıs-14 Haziran 2019

 

YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE MÜLAKAT TARİHLERİ

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

Yazılı Bilimsel Değerlendirme                                                    24 Haziran 2019 Pazartesi

Mülakat                                                                                             25 Haziran 2019 Salı

 

 

 

DOKTORA PROGRAMLARI

 

Yazılı Bilimsel Değerlendirme                                                    26 Haziran 2019 Çarşamba

Mülakat                                                                                             27 Haziran 2019 Perşembe

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Yazılı Bilimsel Değerlendirme                                                    27 Haziran 2019 Perşembe

Mülakat                                                                                             28 Haziran 2019 Cuma

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Kararı Gereğince;

1-Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.

2- Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

3-Jüri başkanı, adayların yazılı bilimsel değerlendirme puanı ve/veya mülakat puanını ve yerleştirme puanlarını içeren tutanağı ege bilgi yönetim sisteminde kesin kaydettikten sonra çıktısı alınarak jüri tarafından onaylanan imzalı nüsha anabilim dalı başkanlığı kanalıyla kazanan adayların bölüm koşuluna uygun olarak alındığı ifadesinin belirtildiği, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen ikinci iş gününün mesai saati sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne iletir.

 

 

NOT: BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLAR İLERİ BİR TARİHTE YAYINLANACAKTIR.