EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

7143 Sayılı Af Kanunu Kayıt Tarihleri

7143 sayılı Kanun'un 15. Maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici 78. Madde kapsamında 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında belirlenen usul ve esaslara göre Kurulumuzca yerleştirilen öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kayıt başvurusunda bulunabilecekleri uygun görülmüştür.