Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz ve Kayıt Dondurma Süreci Hakkında Bilgi

Değerli Öğrencilerimiz,
 
Ülkemizde ve Dünyada etkili olan salgın hastalık riski ile beraber hepimiz oldukça zorlu bir süreçten geçmekteyiz. İlgili tüm birimler gibi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) öncülüğünde Üniversite Senatomuz gerekli kararları almaktadır. Alınan bu kararlar sizlerle de paylaşılmaktadır. 
 
Bu doğrultuda öncelikle 20 Mart 2020 tarihli Senato Kararı ile örgün derslerin eş zamanlı (senkron) veya eş zamanlı olmayan (asenkron) bir şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülmesine karar verilmiştir.  Bu doğrultuda kimlik.ege.edu.tr üzerinden EGEDERS uygulaması devreye alınmıştır. Öğretim faaliyetleri bu uygulama üzerinden devam ettirilmektedir.
 
Bununla beraber yine aynı tarihte alınan kararlar ile lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin yaptığı değerlendirme sınavları ve lisansüstü tez savunmalarının da kayıt altına alınma ve hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulları altında dijital ortamda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Tüm bu kararlar sizlerin ortaya çıkan koşullardan olumsuz yönde etkilenmenizi en aza indirmek için alınmıştır. 
 
Bunlara ek olarak YÖK tarafından 31 Mart 2020 tarihinde alınan karar ile, öğrencilerin talep etmeleri halinde hangi aşamada olurlarsa olsunlar 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılı bahar döneminde kayıt dondurma hakları bulunmaktadır. 
 
Bu süreçte sizlerin sorularına hızlıca cevap verilebilmesi adına, üniversitemizde Canlı Destek hattı devreye alınmıştır. 
 
Bu sürecin gerek dünyada gerekse ülkemizde kolayca atlatılmasını temenni eder, sizlere sağlıklı günler dileriz. 
 
Enstitü Yönetim Kurulu
 
 
Bunlar dışında sorularınız için hafta içi 9:30 – 16:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen telefon numaralardan ilgili yöneticilerimize ulaşabilirsiniz. 
 
Prof. Dr. Mustafa Mutluer – Enstitü Müdürü – 0 – 532 – 475 23 27
 
Doç. Dr. Burcu Aracıoğlu – Enstitü Müdür Yardımcısı – 0 – 534 – 525 03 93
 
Dr. Öğretim Üyesi Aytekin Erdoğan – Enstitü Müdür Yardımcısı – 0 – 543 – 493 16 27
 
Halime Coşkun – Enstitü Sekreteri – 0 – 537 – 321 49 99
 
Kayıt Dondurma Süreci
 
Öğrenci tarafından kimlik.ege.edu.tr üzerinden giriş yapılarak, Kayıt dondurma butonuna tıklanır. 
 
 
Öğrencilerin yaptığı başvurular peyder pey Enstitüye iletilmektedir. 
 
Enstitü kayıt dondurmak isteyen öğrencilere ilişkin listeleri, ilgili Anabilim Dalları (ABD) ile paylaşılır.  
 
ABD başkanları, “@ege.edu.tr” uzantılı mail adresleri üzerinden danışmanlardan öğrencinin kayıt dondurmasına yönelik onay maillerini alacak.
 
ABD Başkanları mailleri topladıktan sonra EDYS üzerinden bu maillerin görüntülerini de ekleyerek üst yazı ile Enstitüye gönderir. 
 
Enstitü yönetim kurulu kararı alır. 
 
Yönetim Kurulu Kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 
 
ÖİDB öğrencinin kaydını bir yarıyıl (sadece Bahar dönemi) için sistem üzerinden dondurur.