canlı destek

Medya ve Halkla İlişkiler

Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi bünyesinde, “sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak” üzere 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli gelişerek çağın gereklerine uygun eğitim koşulları ve evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Enstitümüz; güçlü akademik kadrosu ve sunduğu zengin çeşitlilikteki lisansüstü programlarıyla, kamu sektörü ve özel sektörün gereksinim duyduğu çağdaş bilgi birikimi ile donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş nitelikli işgücünün ve akademik elemanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Halkla ilişkiler birimimiz, Enstitümüzün misyonu doğrultusundaki bu amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini desteklemek üzere, 2011 yılı başında hizmet ve destek vermeye başlamıştır. Enstitümüz ile iç ve dış paydaşları arasında karşılıklı anlayış, güven, saygı ve işbirliğini besleyen bir ortam oluşturmayı, bu ortamı sürdürerek paydaşlarımızın memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan birimimiz, bu amaçlar doğrultusunda etkin iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesini, her türlü halkla ilişkiler, basınla ilişkiler, medya takibi, sosyal medya çalışmalarının yürütülmesini görev edinmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ