Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon Vizyon

Sosyal Bilimler Enstitüsü misyonu;

Yürüttüğümüz lisansüstü programlarda, öğrenci merkezli bir yaklaşımla, alanında meydana gelen gelişmeleri yakından izleyen, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel ölçüde bilgi üretme kapasitesine sahip aynı zamanda mesleki ve kültürel anlamda donanımlı, sorgulayan ve çözümler üreten bireyler yetiştirilmesi amacıyla gerekli faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi.
 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü vizyonu;
 
Alanında öncü, öğrenci odaklı, ulusal ve uluslararası yapılar dahilinde işbirliği ağları oluşturan,  disiplinlerarası çalışmalara önem veren, uluslararası alanda kabul gören programlara sahip ve evrensel değerlere bağlı sürdürülebilir bir eğitim kurumu olmaktır.