Çerez Örnek

Misyon & Vizyon

Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu;

Yürütülen lisansüstü programlarda, öğrenci merkezli bir yaklaşımla, alanında meydana gelen gelişmeleri yakından izleyen, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel ölçüde bilgi üretme kapasitesine sahip aynı zamanda mesleki ve kültürel anlamda donanımlı, sorgulayan ve çözümler üreten bireyler yetiştirilmesi amacıyla gerekli faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu;

Alanında öncü, öğrenci odaklı, ulusal ve uluslararası yapılar dahilinde işbirliği ağları oluşturan, disiplinlerarası çalışmalara önem veren, uluslararası alanda kabul gören programlara sahip ve evrensel değerlere bağlı sürdürülebilir bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ