Çerez Örnek
canlı destek

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemize ve Enstitümüze lisansüstü eğitim görmek için gelen öğrencilerimizle oryantasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

17 Kasım 2ü22 tarihinde Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda yüz yüze yapılan oryantasyon toplantısına enstitümüze bağlı anabilim dalları tarafından verilmekte olan programlara 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde ilk defa kayıtlanan öğrencilere katılmışlardır. Toplantıda Enstitü Müdürümüz bir açılış konuşması yapmıştır. Konuşmasında öğrencilerimize lisansüstü eğitim süreçleri konusunda genel bilgilendirmeler yapmıştır. Daha sonra Enstitü Müdür Yardımcılarımız Doç.Dr. Aygül UÇAR ve Dr.Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN ile Enstitü Sekreterimiz Koray KULEYİN enstitümüzün işleyiş süreçleri konusunda açıklamalar yapmıştır. Toplantının son bölümünde enstitümüzün öğrenci işleri personeli ile kurul işleri personeli kendi alanları hakkında bilgiler vermişlerdir. Oldukça verimli geçen toplantı sonunda öğrencilerin soru, görüş ve önerileri alınmıştır. Toplantıya katılan tüm öğrencilerimize ve öğrencilerin oryantasyon toplantısına katılımı konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapan anabilim dalı başkanlarımıza teşekkür ederiz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ