canlı destek

Öğrenci Kongresi

 

1. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Tam Metin Şablonu  For English

 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü düzeyde bilim insanı ve uzman yetiştirmek, aynı zamanda nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. Geçtiğimiz 40 yıllık süreçte enstitümüz programlarından 990’ı doktora, 2300’ü tezli yüksek lisans programlarından olmak üzere 6701 lisansüstü öğrencisi mezun olmuştur. Köklü geçmişiyle Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022 yılı itibariyle sosyal bilimler alanında ilk uluslararası lisansüstü öğrenci kongresini organize etmektedir.  

Kongremizin amacı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kuruluşunun 40. Yılında, sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerin uluslararası akademik bir organizasyon kapsamında çalışmalarını sunmalarını ve alanlarındaki akademisyenler ile bir araya gelmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda ana bilim dallarına göre ayrılmış oturumlara ilgili alanlardan öğretim üyeleri moderatörlük yapacaktır. Kongremiz pandemi koşulları göz önünde bulundurularak çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Kongremize katılım ücretsizdir. Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yeterli sayıda başvuru olması halinde Almanca bildiriler için de oturum oluşturulacaktır. Kongrede Türkçe bildiri kontenjanı %40 ile sınırlı tutulmuştur. Kongremize gönderilen tüm bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçecektir. İçerik, bilimsellik ve yazım kuralları açılarından hakemler tarafından uygun görülen bildiri sahipleri kongremizde sunum yapmaya hak kazanacaklardır. Sunulan bildirilerin tümünü içeren ISBN numaralı özet bildiri kitabı yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi isteğe bağlı olup, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tam metinler ISBN numaralı tam metin bildiri kitabında yayınlanacaktır. 

Kongremizde katılımcılar tek yazarlı veya ortak yazar olarak en fazla 1 bildiri ile katılım gerçekleştirebilirler. Kongrede sunum yapan tüm bildiri sahiplerine katılım sertifikası hazırlanarak e-posta yoluyla iletilecektir. Bildiriler aşağıdaki anabilim dallarından birinde hazırlanmış olabilir. Kongremiz aşağıdaki anabilim dalları arası hazırlanmış disiplinler arası çalışmalara da açıktır.

 

Kongre Konuları


Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arkeoloji

Coğrafya

Endüstriyel Tasarım

Felsefe

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İktisat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İşletme

Kadın Çalışmaları

Moda Tasarım

Mütercim Tercümanlık

Psikoloji

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Temel İslam Bilimleri

Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Lehçeleri

Türk Dünyası Edebiyatları

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Oyunları

Türk Müziği

Türk Sanatı

Türk Tarihi

Uluslararası İlişkiler

Tüm bu başlıklar altındaki disiplinlerarası konular


 

Kongre Takvimi

Son Özet Gönderim Tarihi: 9 Mayıs 2022 (Güncellendi)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 13 Mayıs 2022 (Güncellendi)

Kongre Programının Yayınlanması: 25 Mayıs 2022 (Güncellendi)

Kongre Tarihleri: 1 – 3 Haziran 2022

Özet Bildiri Kitabının Yayınlanması: 15 Haziran 2022

Tam Metin Bildiriler için Son Gönderim Tarihi: 1 Temmuz 2022 (Güncellendi)

Tam Metin Bildiri Kitabının Yayınlanması: 1 Ağustos 2022

 

 

Bildiri Sunum Kuralları

  • Kongrede sadece sözlü ve çevrimiçi olarak sunum yapılacaktır.
  • Sunuşu yapacak kişinin lisansüstü eğitim öğrencisi olması gerekmektedir.
  • Sunum dili Türkçe, İngilizce veya Almanca olabilir.
  • Sunum süresi 15 dakika ile sınırlıdır.

 

 

         Yazım Kuralları

  • Tam Metin Şablonu sayfanın başlangıcında verilmiştir.
  • Özet Metin Şablonunu sayfanın sonunda bulabilirsiniz.
  • Özet ve Tam Metinler sosbilen@mail.ege.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

Kurullar

Onur Kurulu
 
Prof. Dr. Necdet BUDAK – Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet ERSAN – Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER – Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 
Düzenleme Kurulu
 
Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Dr. Ender ÖZBAY
 
Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Naime ÇAKIR MATTNER (Justus-Liebig- Universitat Giessen - Almanya)
Prof. Dr. Knud Erik Jorgensen (Aarhus University – Danimarka)
Prof. Dr. Yüksel EKINCI (FH Bielefeld University of Applied Sciences - Almanya)
Prof. Dr. Vagif SULTANLI (Bakü Devlet Üniversitesi – Azerbaycan)
Prof. Dr. Edina SOLAK (Zenica Üniversitesi - Bosna – Hersek)
Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan Türkiye – Manas Üniversitesi – Kırgızistan)
Prof. Dr. Marufcan YOLDAŞEV (Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü – Özbekistan)
Prof. Dr. Cappar İŞANKUL (Özbekistan Devlet Edebiyat Müzesi – Özbekistan)
Prof. Dr. Güzelya XAZIYEVA (Kazan Devlet Kültür Enstitüsü – Tataristan)
Prof Dr. Nadim MACİT  (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Atilla SİLKÜ (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Eşref ABAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Kirami ÖLGEN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. İ Pelin DÜNDAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Evrim Pelin BAYTEKİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. A. Ayşen KAYA (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Baise Şebnem TOPLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Faruk YÜCEL(Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Aysun DOĞAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. F. Belma FIRLAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Semra DAŞÇI (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Vefa KURBAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Dilek YEŞİLTUNA (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Selami FEDAKAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Ali EROL (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Gonca ŞENOL (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Allahyar MURADOV (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi – Azerbaycan)
Doç. Dr. Jazira AGABEKIZI (Nursultan Nazarbayev Üniversitesi – Kazakistan)
Doç. Dr. Neriman HASAN (Constanta Ovidius Üniversitesi - Romanya)
Doç. Dr. Neriman HASAN (Constanta Ovidius Üniversitesi - Romanya)
Doç. Dr. Nevriye ÇUHADAR (Şumnu Üniversitesi – Bulgaristan)
Doç. Dr. Yasemin ZENGİN KARAİBRAHİMOĞLU (University of Gröningen – Hollanda)
Doç. Dr. Xhemile ABDIU (Tiran Üniversitesi – Arnavutluk)
Doç. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet KUYURTAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Sıtkı Bahadır TUTU (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Aygül UÇAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Ali Osman KARATAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Şemseddin YAĞMUR (Ege Üniversitesi – Türkiye)
Dr. Alex Reichwein (Justus-Liebig- Universitat Giessen - Almanya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET ŞABLONU

 

Bildiri Başlığı

 

İsim SOYİSİM, Üniversite, Lisansüstü Program, Ülke, E-posta

 

(İkinci yazar varsa)

İsim SOYİSİM, Üniversite, Lisansüstü Program (veya çalıştığı bölüm), Ülke, E-posta

 

 

Özet

 

Bildiri özet metni Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özet metni en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. Sayfa boyutu A4 olmalı ve kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır. Dosya biçimi DOCX veya DOC olmalıdır.

 

Anahtar Sözcükler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime

 

 

 

ABSTRACT TEMPLATE

 

TITLE

 

Name SURNAME, University, Graduate Program, Country, E-mail

 

(For co-authors)

Name SURNAME, University, Graduate Program (or department), Country, E-mail

 

Abstract

 

Abstract text should be written in Times New Roman, 12 Punto and 1.5 line spacing. Abstract text should have minimum 150 and maximum 300 words. Paragraphs should be aligned as justified. Page size should be A4 and the margins should be 2.5 cm. DOCX and DOC files are accepted for the submission.

 

Keywords: At least 3 at most 5 keywords


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ