Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Formları

Tezli Yüksek Lisans Formları 

Form Kullanma Klavuzu için tıklayınız.

FRYL_001 Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu

FRYL_002_İkinci Danışman Öneri Formu

FRYL_003_Danışman Değişikliği Formu

FRYL_004_Tez Konusu Bildirim Formu

FRYL_005_Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu

FRYL_006_Yüksek Lisans Tez başlığı Konusu Değişiklik Formu

FRYL_007_Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi oluşturma Formu

FRYL_008_Yüksek Lisans Tez Teslim Yazısı

FRYL_009_Yüksek Lisans Juri Üyeleri İzinli İzinsiz Yazısı

FRYL_010_Yüksek Lisans İntihal Yazılım Rapor Beyanı 

FRYL_011_Yüksek Lisans Tez Teslim Formu (Savunma Öncesi)

FRYL_012_Yüksek Lisans Juri Tez Ön Değerlendirme Formu

FRYL_013_Yüksek Lisans Tez Sınav Formu

FRYL_014_Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Başarılı Olanlar için Basılı Tez Teslim Formu

FRYL_015_Yüksek Lisans Tez Teslim Formu (Savunma Sonrası)

FRYL_016_Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Başarılı Olup Ek Süre Talep Formu

 

Tezsiz Yüksek lisans Formları

Form Kullanma Klavuzu için tıklayınız.

FRTYL_001_Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı Öneri Formu

FRTYL_002_Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışman Değişikliği Formu

FRTYL_003_Tezsiz Yüksek Lisans Proje  Savunma Jurisi Oluştuma Formu

FRTYL_004_Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Formu

FRTYL_005_Tezsiz Yüksek Lisans Juri Proje Değerlendirme Formu

FRTYL_006_Tezsiz Yüksek lisans Proje Teslim Yazısı

FRTYL_007_Tezsiz Yüksek Lisans İntihal Yazılım Rapor Beyanı

 

Doktora Formları

Form Kullanma Klavuzu için tıklayınız.

FRDR_001_Doktora Danışman Öneri Formu

FRDR_002_Doktora Danışman Değişikliği Formu

FRDR_003_Doktora İkinci Danışman Öneri Formu

FRDR_004_Doktora Yeterlilik Jurisi Atama Formu

FRDR_005_Doktora Yeterlilik Formu Sınav Formu

FRDR_006_Doktora Tez İzleme Komitesi Formu

FRDR_007_Doktora Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu

FRDR_008_Doktora Tez Konusu Bildirim ve Savunma Formu

FRDR_009_Doktora Tez Önerisi Formu

FRDR_010_Doktora Tez Başlığı Konusu Değişikliği Formu

FRDR_011_Doktora Tez İzleme Raporu Bildirim Formu

FRDR_012_Doktora Tez Jurisi Atama Formu

FRDR_013_Doktora Tez Teslim Yazısı

FRDR_014_Doktora Tez Teslim Formu (Savunma Öncesi)

FRDR_015_Doktora İntihal Yazılım Rapor Beyan Belgesi

FRDR_016_Doktora Juri Üyeleri İzinli İzinsiz Yazısı

FRDR_017_Doktora Tezi Ön Değerlendirme Formu

FRDR_018_Doktora Tez Savunma Tutanağı Formu

FRDR_019_Doktora Tez Savunma Sınavında Başarılı Olanlar için Basılı Tez Teslim Formu

FRDR_020_Doktora Tez Savunma Sınavında Başarılı Olup Ek Süre Talep Formu

FRDR_021_Tez Teslim Formu (Savunma Sonrası)