EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Savunma Takvimi

 

AD SOYAD ABD PROGRAMI DANIŞMAN KONU SINAVIN
TARİH SAAT YERİ TÜRÜ
İlknur ATIL İlköğretim  Doç. Dr. Şakire KARABA Korumaya Muhtaç Okul Dönem Çocuklarında Ben Problem Çözebilirim (BPÇ) Programının Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 13.06.2019 11:15 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Aliosman KESGİN Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Prof. Dr. Müjde Ker DİNÇER Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Oluşumuna Etkisi: torbalı Ticaret Odası Örneği 13.06.2019 11:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Yağmur BAYINDIR İlköğretim  Doç. Dr. Şakire KARABAY Okulöncesi Dönem Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının Sosyal Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 13.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Mehmet KEKLİK Eğitim Bilimleri  Doç. Dr. Alper BAŞBAY İlkokul 2.Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri 13.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Cihan ANDIÇ Turizm Rehberliği  Dr. Öğretim Üyesi Elçin DOĞAN GÜRBÜZER Rehber Eşliğinde Gezmenin Ziyaretçilerin Müze Deneyimine Olan Etkisinin Araştırılması: Sadberk Hanım Müzesi Örneği 14.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Pınar ÇAĞNİS Arkeoloji  Prof. Dr. Gonca ŞENOL   Marmaray Tüp Geçit Kazıları Sirkeci İstasyonu'nda Ele Geçen Karadeniz Kökenli Amphora Mühürleri 14.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Zeynep KAPISIZ Psikoloji  Doç. Dr. Aysun DOĞA Genç Yetişkin ve Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ve Otobiyografik Bellek İşlevlerinin, Otobiyografik Bellek Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesi 14.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Oya ALTINSOY GÜR Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Prof. Dr. Füsun TOSÜMER  Konaklama İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatminine Etkisi, Şehir Otellerine Yönelik Bir Uygulama 17.06.2019 14:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Elvan KARAMAN İngiliz Dili ve Edebiyatı  Prof. Dr. Nevin YILDIRIM KOYUNCU Theatre as a Product and a Mirror of Socio-Economic Structure in English Society 17.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
 Elvan KARAMAN İngiliz Dili ve Edebiyatı  Prof. Dr. Nevin YILDIRIM KOYUNCU Theatre as a Product and a Mirror of Socio-Economic Structure in English Society 17.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
 İnanç ALİKILIÇ Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Doç. Dr. Nahit Erdem KÖKER Medya Arası Gündem Belirleme Analizinde Büyük Veri Kullanımı: Türkiye İle İlgili Karşılaştırılmalı Analiz 17.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Emre SICAK Eğitim Bilimleri  Doç. Dr. Makbule BAŞBAY  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları Yazma Dersi Öğretim Programının İncelenmesi 18.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Emre SICAK Eğitim Bilimleri  Doç. Dr. Makbule BAŞBAY  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları Yazma Dersi Öğretim Programının İncelenmesi 18.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Serdar GEZER Radyo Televizyon ve Sinema  Prof. Dr. Oya PAKER 1950 Sonrası Türk Sinemasında Öznellik  19.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Özlem KUTLU Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Doç. Dr. Mikail BATU Oline Alışverişte Lider Markalar ve İmajları 19.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Okan UÇMAN İlköğretim Dr. Öğretim Üyesi Kemal ALTIPARMAK Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını Uygulayan Okullar İle MEB Öğretim Programını Uygulayan İlkokulların Etkili Okul Özelliklerinin ve Öğretmen Mesleki Motivasyonlarının Karşılaştırılması 19.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Mihriban ÖZCAN İlköğretim  Dr. Öğretim Üyesi Nilay DEREOBALI  36-66 Aylık Çocuklar Anlatı Değerlendirme Protokolü'nün Türkçe'ye Uyarlanması 19.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Okan UÇMAN İlköğretim Dr. Öğretim Üyesi Kemal ALTIPARMAK Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını Uygulayan Okullar İle MEB Öğretim Programını Uygulayan İlkokulların Etkili Okul Özelliklerinin ve Öğretmen Mesleki Motivasyonlarının Karşılaştırılması 19.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Mihriban ÖZCAN İlköğretim  Dr. Öğretim Üyesi Nilay DEREOBALI  36-66 Aylık Çocuklar Anlatı Değerlendirme Protokolü'nün Türkçe'ye Uyarlanması 19.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Firdevs BULUT İktisat  Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN Birleşmiş Ekonometrik Girdi-Çıktı Modeli İle Türkiye Sektörel Enerji Tüketim Öngörüleri:2016-2023 20.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Gönül MORSÜNBÜL Gazetecilik  Doç. Dr. Gökçen BAŞARAN İNCE  Toplumsal Bellek ve Kitlesel Yasın İnşasında Medyanın Rölü 20.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Andreea GHEORGHİTA İşletme  Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Tüketicinin Açık Hava Reklamlarını Algılamasını Öğrenmesini ve Hatırlamasını Etkileyen Faktörler 20.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Hilal PEKER DURAL Psikoloji  Dr. Öğretim Üyesi  Gülgün MEŞE   Erkekliğin Mekansallığı: Ev İçleri ve Kamusal Alanda Erkekler 20.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
 Gönül MORSÜNBÜL Gazetecilik  Doç. Dr. Gökçen BAŞARAN İNCE  Toplumsal Bellek ve Kitlesel Yasın İnşasında Medyanın Rölü 20.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Andreea GHEORGHİTA İşletme  Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Tüketicinin Açık Hava Reklamlarını Algılamasını Öğrenmesini ve Hatırlamasını Etkileyen Faktörler 20.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Hilal PEKER DURAL Psikoloji  Dr. Öğretim Üyesi  Gülgün MEŞE   Erkekliğin Mekansallığı: Ev İçleri ve Kamusal Alanda Erkekler 20.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
 Olyede Rock FRUCTUEUX İşletme  Doç. Dr. Dilek DEMİRHAN  Gelişmekte olan Ülkelerde Finansal İnovasyonun Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama 21.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Melike KOÇYİĞİT ÖZYİĞİT Kadın Çalışmaları  Dr. Öğretim Üyesi Gülgün MEŞE Psikolojik Danışma ve Psikolog Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları 21.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Özge YILDIRIM Eğitim Bilimleri  Doç. Dr. Makbule BAŞBAY Orta Öğretim Kurumları Bilgisayar Bilimi Ders Öğretim  Programının Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi 21.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Dilara KINA Eğitim Bilimleri  Dr. Öğretim Üyesi Hanife KAHRAMAN  23 Yaş Üstü Bireylerde Travma Sonrası Büyüme Düzeyinin Travmatik Yaşantı Türü, Algılanan Sosyal Destek, Dünyaya İlişkin Varsayımlar, Psikolojik Sağlamlık ve Ruhsal Belirti Düzeyi Değişkenleri İle Yordanması 21.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Ayşe Şaika Gizem HACIOĞLU Eğitim Bilimleri  Dr. Öğretim Üyesi Elif ERCAN Üniversite Öğrencilerin İlişki Doyumunun İlişki İnançları, Beden ve Kendilik Algısı İle Kişilerarası Yetkinlik Değişkenlerine Göre İncelenmesi  21.06.2019 09:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Aliye IŞIK TOKMAK Eğitim Bilimleri  Dr. Öğretim Üyesi Elif ERCAN Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Doyumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi 21.06.2019 11:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Fazıl ÖZDAMAR Türk Halk Bilimi  Prof. Dr. Metin EKİCİ  Köroğlu'nun İran Türkleri Anlatmaları Üzerine Bir İnceleme 21.06.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Fazıl ÖZDAMAR Türk Halk Bilimi  Prof. Dr. Metin EKİCİ  Köroğlu'nun İran Türkleri Anlatmaları Üzerine Bir İnceleme 21.06.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Melda ÖZEN Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Doç. Dr. Mikail BATU Kurumsal Yönetişim Sürecinde İç Paydaşların Katılımında Kurumsal İletişimin Rolü 24.06.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Serap Çiğdem ŞAHİN Kadın Çalışmaları  Doç. Dr. Burcu ŞENTÜRK  Ömür Boyu Kadın Emeği: Toplumsal Yeniden Üretimde Büyük Annelerin Bakım Rolü 24.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Serap Çiğdem ŞAHİN Kadın Çalışmaları  Doç. Dr. Burcu ŞENTÜRK  Ömür Boyu Kadın Emeği: Toplumsal Yeniden Üretimde Büyük Annelerin Bakım Rolü 24.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Aslı KAN İlköğretim  Dr. Öğretim Üyesi Kemal ALTIPARMAK  İlkokul 4.Sınıf Kesirler Alt Öğrenme Alanı İçin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönetiminin Öğrenci Başarısına Etkisi  26.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Uğur KORKMAZ Turizm Rehberliği  Prof. Dr. İsmail GEZGİN  Turizm Rehberliği Zorunlu Uygulama Gazisi Müfredat ve İşlevleri İle Üniversitede Verilen Turist Rehberliği Eğitimi Müfredatı Üzerine Bir Araştırma 26.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Tuğçe TİRİŞ Arkeoloji  Doç. Dr. Aylin Ü. ERDEM OTMAN Ayanis Kalesi'nde IX No'lu Alan'da Ortaya Çıkarılan Çanak Çömlek Deposunun Değerlendirilmesi 26.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Mert Can KIZILOLUK Turizm Rehberliği Prof. Dr. İsmail GEZGİN Dalyan: Kent Tarih, Kimlik 26.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Sinem Hasret ÖZER İşletme  Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞL Tüketim Karşıtlığı Olarak Kültür Bozumu Hareketi: Türkiye'deki Kültür Bozumu Hareketi Uygulamaların İncelenmesi"  26.06.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Odar ALIZADA Türk Tarihi  Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÜSTÜN  Azerbaycan'da Erken Türk Tarihi Anlayışı 26.06.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Hande DAĞ ERDOĞAN Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi Murat ERDEM Bein The Other: Multiculturalism, Diaspora and Search of Identity in Diana Abu-jaber's Novels 28.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Seda AĞIRBAŞ Sanat Tarihi  Prof. Dr. Sema DAŞÇI  İngiliz Gezgin Adelaıde  Walker'ın Seyahatnamelerinde Osmanlı Dünyası 28.06.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Hande DAĞ ERDOĞAN Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi Murat ERDEM  Bein The Other: Multiculturalism, Diaspora and Search of Identity in Diana Abu-jaber's Novels 28.06.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Erdem MUHTAROĞLU Uluslararası  Prof. Dr. Tanju TOSUN 1950 li Yıllarda Göç Politikaları ve Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Serbest Göçler 1.07.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Pınar Melis ÇETİNOK Uluslararası İlişkiler  Prof. Dr. Tanju TOSUN Çok Uluslu Şirketlerin İşleyişinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Bu İlişkide Küreselleşmenin Rolü 1.07.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Lütfiye Deniz ARACI İktisat  Prof. Dr. Osman AYDOĞMUŞ  Birleşmiş Ekonometrik Girdi-Çıktı Modeli İle Türkiye Sektörel Enerji Tüketim Öngörüleri:2016-2023 2.07.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Emel Aydın ÖZER Türk Dili ve Edebiyatı  Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK Yeni Türk Şiirinde Beden Algısı(Tanzimattan-Cumhuriyete) 5.07.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Çağlar SOLAK Psikoloji  Doç. Dr. İ. Mert TEKÖZEL Sosyal Dışlanma Olgusunun Koalisyonel Psikoloji Bağlamında İncelenmesi"  5.07.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
Çağla KASAPOĞLU Psikoloji  Doç. Dr. İ. Mert TEKÖZEL   Sosyal Dışlanma ve Dahil Olma Olgularının LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) 5.07.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Doktora