Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Savunma Takvimi

 

AD SOYAD ABD PROGRAMI DANIŞMAN KONU SINAVIN
TARİH SAAT YERİ TÜRÜ
Sedigheh YAZDİHA Gazetecilik Prof. Dr. Selda AKÇALI  İran'da Toplumsal Cinsiyet Olgusuna Eleştirel Bir Bakış: Firuzeh Muzaffari Karikatürleri Üzerinden Bir İnceleme  1.08.2019 11:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Damla Dilara ÇİÇEK İlköğretim  Prof. Dr. Hakan TÜRKMEN  Öngörme Döngüsü Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Fen & Teknoloji Dersindeki Akademik Başarı Tutum ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi 2.08.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Semih ÖZBİLGİ Türk Halk Oyunları  Doç. Dr. Barbaros ÜNLÜ  Türkiye'de Halk Oyunları Olgusuna Akademik Bakış: Lisansüstü Tez Çalışmalarının İçerik Analizi 2.08.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Müge BOZ İktisat  Prof. Dr. Neşe KUMRAL Tarihsel Boyut Açısından Avrupa'ya Türk İşgücünün İncelenmesi 5.08.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Onur UTKU ULGUR Türk Halk Oyunları  Doç. Dr. Füsun AŞKAR  Almanya'da Yapılan Türk Halk Oyunları Çalışmalarının Türk Çocukları Üzerine Sosyo-Kültürel Etkileri: Münih Alevi Toplumu Örneği 5.08.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Zhıla GHAMBARZAD AMIRKIZI Radyo Televizyon ve Sinema   Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU  Yeni Nesil Televizyon Belgesel Programlarında Temsil Edilen Kimlikler: TLC Televizyon Kanalı Örneği 5.08.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Şeyda Yasemin GÜRSOY Türk Halk Oyunları  Doç. Dr. Füsun AŞKAR  Popüler Kültürel Bağlamında Türk Halk Oyunlarında Uygulama Alanlarının Değerlendirilmesi"  5.08.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Doktora
 Göksel YÜKSEL Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Sinem KOCAMAZ Avrupa Savunma Ajansı'nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Gelişimindeki Rolü" 6.08.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Yunus Emre AĞAÇDİKEN Eğitim Bilimleri  Doç. Dr. Esen ALTUNAY  Müdür Yardımcılarının Okul Müdürleri Tarafından Yetiştirilme Düzeyleri İle Okullarının Gelişim Gereksinimlerini Belirleme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 6.08.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Merve YALÇIN İlköğretim  Doç. Dr. Şakire OCAK KARABAY  ocukların Empatik Bakış Açısı Alma Becerisinin Akran Kabulü ve Öğretmenleri İle Olan İletişimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 7.08.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Şeyma ÖRSOĞLU İlköğretim  Doç. Dr. Şakire OCAK KARABAY  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygu Profillerinin ve Duygularını İfade Etme Biçimlerinin İncelenmesi  7.08.2019 11:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Belma DÖNMEZ Türk Tarihi   Prof. Dr. Cüneyt KANAT  Tarihu'l Antaki'nin İlk Bölümünün Tahlil Tenkid ve Değerlendirmesi 7.08.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Selvin TİRE ÜSTÜNLÜOĞLU Eğitim Bilimleri  Prof. Dr. Nilay BÜMEN  İngilizcede Özyeterlik Algısı Öğrenme-Çalışama Yaklaşımları ve İngilizce Okuduğunu Anlama Başarısının İncelenmesi 8.08.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Hüseyin Enes BALCI Radyo Televizyon ve Sinema   Dr. Öğr. Üyesi Aslı FAVARO  Auetur Kuramı Perspektifinden Semih Kaplanoğlu ve Andrey Tarkovski Sineması Üzerine Karşılaştırmalı Analiz 8.08.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Pelin DAMLAR DEMİRCİ Eğitim Bilimleri  Doç. Dr. Hakan ATILGAN    Açık Uçlu Soruların Puanlama Yöntemlerinin Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi 8.08.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Vildan SAKARKAYA Eğitim Bilimleri  Prof. Dr. Nilay BÜMEN  Yükseköğretimde Mesleki Gelişimde Öğretmen Araştırmasının Kullanımı ve Sürdürülebilirliğinin İncelenmesi 8.08.2019 14:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Şeref PEHLİVAN Radyo Televizyon ve Sinema  r. Öğretim Üyesi Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS  Toplumsal Değişim Kuramı Işığında 1970'lerde Günümüze Özenin Değişimi: 1975 ve 2008 Yıllarında Yayınlanan Aşk-ı Memnu Dizilerinde Özenin Temsili 9.08.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Merve OĞULMUŞ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Dr. Öğretim Üyesi Esra SAHTİYANCI ÖZTARHAN  odern Amerikan Edebiyatında Ev Temasının Analizi 20.08.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Ecem AYAZ İşletme  Prof. Dr. Jülide KESKEN İnsan Kaynakları Uygulamalarında Birey Kültürü ve Örgüt Kültürünün Rolü" 20.08.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Fatma BEYAZOĞLU KARAKAYA Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Türkan YILMAZ IRMAK  Yoksul Çevrede Yaşayan Ergenlerin Akademik Dayanıklılığının İncelenmesi"  23.08.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Begüm DEĞER Psikoloji  Dr. Öğr. Üyesi Türkan YILMAZ IRMAK  Üstün Yetenekli Çocuklarda Uyum Problemleri İle Etiketlenme ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İlişkisi 23.08.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Damla ÇİFÇİBAŞI Psikoloji  Doç. Dr. Aysun DOĞAN  Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Sembolik Oyun Duygu Düzenleme Becerileri ve Yönetici İşlevler İlişkisinin İncelenmesi 26.08.2019 09:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 İmran ALTINTOP Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Türkan Yılmaz IRMAK  Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirilmesi İle Çocukların Sosyal Yetkinliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 26.08.2019 13:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Onur GÜZEY İşletme  Doç. Dr. Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Ofis Tasarımının Lider-Üye Etkileşim Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Banka Örneği" 26.08.2019 13:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Serap Oluğ GÜR İşletme Doç. Dr. Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ  Örgütsel Bağlamda Sapkın Davranışlar ve Çatışma Çözme Yöntemleri Arasındaki İlişkiyi Açığa Çıkarmaya Yönelik Bir Araştırma 26.08.2019 11:15 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Leyla DURUKAN Türk Halk Bilimi  Dr. Öğretim Üyesi Rabia UÇKUN   "Türkiye Sahası Halk Anlatmalarında Ekonomik Unsurlar (Destan Masal ve Halk Hikayeleri 27.08.2019 10:30 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
 Çağrı Murat TARHAN Arkeoloji  Prof. Dr. Eşref ABAY  Beycesultan ve Laodikeia Örneklerinden Hareketle Kazı Alanlarındaki Arkeolojik Koruma Olgusunun Değerlendirilmesi 16.09.2019 10:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Simge Deniz DEMİREL Gazetecilik  Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN   TOSUN  Eleştirel Ekonomi Politik Kuramı Işığında Dijital Medya İle Değişen Gazetecilik Pratikleri: Dijital ve Basılı Gazeteler Üzerine 17.09.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans
Eylem BEYDOĞAN Radyo Televizyon ve Sinema  Doç. Dr. Nimet ÖNÜR  Modernleşme Kuramı Çerçevesinde Türk Sinemasında Gündelik Hayat 26.09.2019 14:00 İlgili ABD Başkanlığı Yüksek Lisans