EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ana Bilim Dalları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları

 

Anabilim Dalı                                                          Program Adı

Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

 

Temel Bilimler

Duysal Tasarım

Türk Sanat Müziği

Türk Müziği

Türk Halk Müziği

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları

Edebiyat Fakültesi

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Sualtı Arkeolojisi

Prehistorya

Müzecilik ve Kültürel Miras

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Felsefe

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Felsefe Tarihi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar

Mütercim ve Tercümanlık

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Çeviribilim

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Genel Psikoloji

Psikometri

Aile Danışmanlığı

Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları

Sanat Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Sanat Tarihi

Bizans Sanatı

Türk İslam Sanatı

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Uygulamalı Sosyoloji

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi

Yakınçağ Tarihi

Yeniçağ Tarihi

Genel Türk Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi

Türk Lehçeleri Edebiyatları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İktisat

Bölgesel Kalkınma İktisadı

İktisat

Finans Ekonomisi ve Yönetimi

Finansal Ekonomi

İşletme

Pazarlama

İşletme

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Bilimi ve Organizasyon

Lojistik Yönetimi

Kurumsal Yönetişim ve Liderlik

Pazarlama ve Marka Yönetimi

Muhasebe ve Finansman

Üretim İşlemler Yönetimi

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler

Uluslararası İlişkiler

Bölgesel İlişkiler: AB - Akdeniz Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

İletişim Fakültesi

 

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Sağlık İletişimi

Dijital Gazetecilik ve Yayıncılık

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Araştırmaları

Kişilerarası İletişim

İletişim Stratejileri ve Hakla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kurumsal İletişim

Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Sosyal Medya ve Dijital İletişim

Radyo-Televizyon ve Sinema

Sinema

Medya Çalışmaları

Radyo-Televizyon ve Sinema

Fotoğraf

Reklamcılık

Reklamcılık

Yaratıcı Yazarlık

 

Moda Ve Tasarım Yüksekokulu

 

 

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı ve Yönetimi

Turizm Fakültesi

 

Turizm Rehberliği

Rekreasyon ve Turist Rehberliği

Türk Dünyası Araştırmaları

 

 

Türk Dili ve Lehçeleri

 

Türk Dünyası Edebiyatları

 

Türk Dünyası Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

 

Türk Halk Bilimi

 

Türk Sanatı

 

Türk Tarihi

Disiplinler Arası Anabilim Dalı Alanı

 

Kadın Çalışmaları

Kadın Çalışmaları

Endüstriyel Tasarım

Tasarım Kültürü ve Uygulamaları