EGE ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Derece Programlar

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü Derslere ulaşmak için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

Anabilim Dalı                                                    Program Adı                                                                      

 

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezsiz

Doktora

Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

 

 

 

 

Temel Bilimler

Duysal Tasarım

+

 

+

 

Türk Sanat Müziği

+

 

 

 

Türk Müziği

+

+

+

 

Türk Halk Müziği

+

 

 

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları

+

 

 

Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

+

 

+

Amerikan Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

+

 

+

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

+

 

+

 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

+

 

+

 

Sualtı Arkeolojisi

+

 

 

 

Prehistorya

+

 

 

 

Müzecilik ve Kültürel Miras

   

+

 

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

+

 

+

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

+

 

+

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri

+

 

+

Felsefe

Felsefe

+

 

+

 

Sistematik Felsefe ve Mantık

+

 

+

 

Felsefe Tarihi

+

 

+

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

+

 

+

 

Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar

 

+

 

Mütercim Tercümanlık

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

+

 

 

 

Çeviribilim

 

 

+

Psikoloji

Klinik Psikoloji

+

 

+

 

Sosyal Psikoloji

+

 

+

 

Deneysel Psikoloji

+

 

+

 

Gelişim Psikolojisi

+

 

+

 

Genel Psikoloji

 

 

+

 

Psikometri

+

 

+

 

Aile Danışmanlığı

 

+

 

 

Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları

 

+

 

Sanat Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

+

 

+

 

Sanat Tarihi

+

 

+

 

Bizans Sanatı

+

 

+

 

Türk İslam Sanatı

+

 

+

Sosyoloji

Sosyoloji

+

 

+

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

+

 

+

 

Kurumlar Sosyolojisi

+

 

+

 

Uygulamalı Sosyoloji

+

 

+

Tarih

Eskiçağ Tarihi

+

 

+

 

Ortaçağ Tarihi

+

 

+

 

Yakınçağ Tarihi

+

 

+

 

Yeniçağ Tarihi

+

 

+

 

Tarih

+

 

+

 

Genel Türk Tarihi

 

 

+

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

+

 

+

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

+

 

+

 

Eski Türk Edebiyatı

+

 

+

 

Yeni Türk Dili

+

 

+

 

Türk Dili ve Edebiyatı

+

 

+

 

Halk Bilimi

+

 

+

 

Türk Lehçeleri Edebiyatları

+

 

+

İktisadi ve İdari Bilimler

 

 

 

 

İktisat

Bölgesel Kalkınma İktisadı

+

 

 

 

İktisat

+

+

+

 

İktisat Tarihi

 

 

+

 

Finans Ekonomisi ve Yönetimi

 

+

 

 

Finansal Ekonomi

 

+

 

İşletme

İşletme

+

+

+

 

Pazarlama

+

 

+

 

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme

+

+

 

 

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi

 

+

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

 

+

 

Yönetim Bilimi ve Organizasyon

+

 

 

 

Lojistik Yönetimi

 

+

 

 

Kurumsal Yönetişim ve Liderlik

 

+

 

 

Pazarlama ve Marka Yönetimi

 

+

 

 

Muhasebe ve Finansman

 

+

 

 

Üretim İşlemler Yönetimi

 

+

 

 

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler

+

 

 

Uluslararası İlişkiler

Bölgesel İlişkiler: AB - Akdeniz Çalışmaları

+

+

 

 

International Relations

+

 

 

 

Küresel Güvenlik ve Dış Politika

 

+

 

 

Uluslararası İlişkiler

+

+

+

 

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

 

+

 

İletişim Fakültesi

 

 

 

 

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

+

 

+

 

Sağlık İletişimi

+

+

 

 

Dijital Gazetecilik ve Yayıncılık

 

+

 

 

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

+

 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Araştırmaları

+

 

+

 

Kişilerarası İletişim

+

 

+

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

+

 

+

 

Kurumsal İletişim

+

 

 

 

İletişim Stratejileri ve Hakla İlişkiler

 

+

 

 

Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler

 

+

 

 

Sosyal Medya ve Dijital İletişim

 

+

 

Radyo-Televizyon ve Sinema

Sinema

+

+

+

 

Medya Çalışmaları

 

+

 

 

Radyo-Televizyon ve Sinema

+

+

+

 

Fotoğraf

+

 

 

Reklamcılık

Reklamcılık

+

+

+

 

Yaratıcı Yazarlık

 

+

 

Turizm Fakültesi

 

 

 

 

Turizm Rehberliği

Rekreasyon ve Turist Rehberliği

+

 

 

Moda ve Tasarım Yüksek Okulu

 

 

 

 

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı ve Yönetimi

+

 

 

Türk Dünyası Araştırmaları

 

 

 

 

Türk Dili ve Lehçeleri

Türk Dili ve Lehçeleri

+

 

+

Türk Dünyası Edebiyatları

Türk Dünyası Edebiyatları

+

 

+

Türk Dünyası Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

Türk Dünyası Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

+

 

 

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

+

 

+

Türk Sanatı

Türk Sanatı

+

 

+

Türk Tarihi

Türk Tarihi

+

 

+

Disiplinler Arası Anabilim Dalı Alanı

 

 

 

 

Kadın Çalışmaları

Kadın Çalışmaları

+

+

 

Endüstriyel Tasarım

Tasarım Kültürü ve Uygulamaları

+